Komunikat Nr 1/2018 (rozliczenie roczne za 2017)

KOMUNIKAT KWESTORA NR  1/2018 

Dotyczy: rozliczenie roczne za 2017

Informujemy, że w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został zlikwidowany PIT-12 i PIT-40.   Skutkiem tego nie ma  już możliwości rozliczenia przychodów pracowników za 2017 rok przez Uczelnię. 

Wszyscy podatnicy otrzymają PIT-11, na podstawie którego będą  mogli złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 roku, urzędowi skarbowemu wniosek PIT-WZ  o sporządzenie zeznania rocznego. Na podstawie danych zawartych we wniosku, organ przygotuje za nas rozliczenie roczne. Ponadto nadal pozostaje możliwość samodzielnego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

 

KWESTOR

Małgorzata Tomasik

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka