KOMUNIKAT KWESTORA NR 2 /2016 

Dotyczy: dokumentów finansowych z 2016 roku

W związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do zamknięcia roku budżetowego (obrotowego), uprzejmie informuję, że dokumenty finansowe podlegające rozliczeniu w 2016 roku przyjmowane będą w terminie do 15 STYCZNIA 2017  roku. Dokumenty dostarczone w okresie późniejszym nie zostaną rozliczone.

KWESTOR

Małgorzata Tomasik


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka