Komunikat Kwestora nr 3/2012 

 

Dotyczy: rozliczeń projektów

 

Zobowiązuje się wszystkich kierowników projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej do podjęcia wszelkich działań prowadzących do szybkiego zwrotu środków pieniężnych, które Uczelnia przeznaczyła na prefinansowanie tych projektów.

 

  KWESTOR
dr Aleksandra Pisarska


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka