Komunikat Nr 1/2011

 

 

KOMUNIKAT KWESTORA NR 1 /2011

 

Dotyczy: rozliczania wynagrodzeń w projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej

 

1.         Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej (zwane dalej projektami) odbywa się w oparciu o informacje sporządzane na podstawie danych, przez właściwe komórki organizacyjne uczelni, wskazane w pkt 2.

            W tym celu sporządzane są przez pracowników biorących udział w realizacji projektów zestawienia według załączonych wzorów:

  1. Załącznik nr 1 –  Zestawienie wynagrodzeń z narzutami pracowników naukowo-dydaktycznych
  2. Załącznik nr 2 – Zestawienie wynagrodzeń z narzutami pracowników niebędących nauczycielami
  3. Załącznik nr 3 –  Zestawienie wynagrodzeń z narzutami pracowników - według budżetu szczegółowego projektu
  4. Załącznik nr 4 – Polecenie księgowania wynagrodzeń z narzutami pracowników naukowo-dydaktycznych i niebędących nauczycielami

Pracownicy biorący udział w realizacji projektów, zgodnie z zakresem obowiązków weryfikują, przetwarzają, analizują,  sporządzają wnioski o płatność i przekazują instytucjom pośredniczącym.

 

2.         Załącznik nr 1 i 2 sporządzają pracownicy Działu Płac, Załącznik nr 3 i 4 sporządzając pracownicy  Działu Księgowości.

 

 

 

  KWESTOR

 

       dr Aleksandra Pisarska

 


 

Do pobrania:

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka