KOMUNIKAT KWESTORA NR 2 /2013  

z dnia 25 czerwca 2013 r.

 

Wszelkie zakupy będą realizowane jedynie z zachowaniem obowiązujących w uczelni procedur. Dowody dokumentujące te wydatki (faktury, rachunki, itp.) otrzymane bez zachowania przyjętych zasad nie będą ujęte w księgach uczelni i nie będą dokonywane ich płatności.

 

  KWESTOR

 dr Aleksandra Pisarska


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka