Komunikat Nr 2/2011

26.07.2011

 

 

KOMUNIKAT KWESTORA NR 2 /2011  

 

Dotyczy: płynności finansowej Uczelni

 

Z uwagi na zagrożenie utratą płynności finansowej Uczelni zobowiązuje się wszystkich kierowników projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej do podjęcia wszelkich działań prowadzących do szybkiego zwrotu środków pieniężnych, które Uczelnia przeznaczyła na prefinansowanie tych projektów.

Ponadto obliguje się kierowników projektów do weryfikacji naliczonych kosztów pośrednich
w realizowanych projektach oraz ich refundacji z rachunku bankowego projektu na rachunek podstawowy Uczelni.

 

 

 

 

  KWESTOR

 

       dr Aleksandra Pisarska

 

Do pobrania:

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka