Termin sprawdzianu uzdolnień artystycznych dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

Studia pierwszego stopnia

Kandydaci na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej winni posiadać odpowiednie zdolności, umiejętności i przygotowanie muzyczne niezbędne do podjęcia nauki na tym kierunku studiów. Kryteria obejmują ocenę predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych oraz wykonanie programu instrumentalnego.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych:

Ocena predyspozycji głosowych, słuchowych i manualnych:

  • wykonanie 1-3 utworów na wybranym przez kandydata instrumencie,
  • wykonanie jednego utworu wokalnego bez akompaniamentu,
  • test słuch muzycznego

Ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych zwolnieni są absolwenci szkół muzycznych drugiego stopnia. Dyplom ukończenia szkoły muzycznej drugiego stopnia należy dostarczyć w dniu sprawdzianu umiejętności.

 Studia drugiego stopnia

Sprawdzian uzdolnień artystycznych (dla absolwentów innych kierunków muzyczne i muzykologiczne, posiadających przygotowanie muzyczne):

  • ocena predyspozycji głosowych: wykonanie dwóch utworów wokalnych bez akompaniamentu,
  • ocena predyspozycji manualnych: wykonanie trzech utworów na fortepianie (lub innym instrumencie klawiszowym),
  • dyrygowanie dwoma utworami chóralnymi (do nagrania audio).

 Planowany termin sprawdzianu umiejętności:

 Studia pierwszego stopnia:
 
- 11 lipca 2023 roku, godzina 9.00, sala nr 2
Instytut Muzyki
ul. Mickiewicza 3, Kielce
 
Studia drugiego stopnia:
 
- 20 lipca 2023 roku, godzina 10.00 sala nr 2
Instytut Muzyki
ul. Mickiewicza 3, Kielce
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka