Terminy egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego

Terminy egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego:

 

DATA

 

GODZINA

 

 

3-4 lipca 2024 r.

 

część pisemna 10.00

część ustna 13.00

 

17 września 2024 r.

 

 

część pisemna 10.00

część ustna 13.00

 

W celu zarejestrowania się na egzamin zdalny prosimy o przesłanie na adres mailowy: centrum@ujk.edu.pl następujących informacji:

– imię i nazwisko,

– data i miejsce urodzenia,

– wstępna deklaracja dotycząca aplikowania na kierunek studiów,

– adres e-mail.

 

Szczegółowe informacje: https://centrum.ujk.edu.pl/egzaminy-kwalifikacyjne/

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka