Zatrudnienie i wynagrodzenie

W Uniwersytecie obowiązują zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określone w:

  1. Regulaminie pracy, ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz określający związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, zobacz.
  2. Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ustalający warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania, zobacz.

Pracownicy Uniwersytetu mogą korzystać z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka