Rozwój kariery zawodowej

Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych lub badawczych na stanowiskach:

  1. profesora;
  2. profesora Uczelni;
  3. adiunkta;
  4. asystenta

W grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnia się również na stanowisku profesora wizytującego.

Osiągnięcia wymagane do zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach określone zostały w Statucie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zobacz.

Zasady awansowania nauczycieli akademickich na stanowiska profesora uczelni lub adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych lub badawczych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach określone są  przez poszczególne Rady Naukowe Instytutów/Rady Katedr.

Tryb składania wniosków awansowych nauczycieli akademickich na stanowiska profesora uczelni lub adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych lub badawczych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach określa Zarządzenie Rektora Nr 164/2020.

Kontakt w sprawach dotyczących trybu awansu nauczycieli akademickich:
Kierownik Działu Kadr:  mgr Elżbieta Cichecka-Gil Tel. 41 349 7223
Email: elzbieta.cichecka-gil@ujk.edu.pl
Rektorat ul. Żeromskiego 5, pokój numer 106

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka