Środowisko badań naukowych

W Uniwersytecie pracownicy naukowi oraz doktoranci prowadzą pracę badawczą korzystając z infrastruktury skupionej w ośmiu jednostkach:

 1. Collegium Medicum – dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zobacz.
 2. Wydział Humanistyczny – dziedzina nauk humanistycznych oraz dziedzina nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, zobacz.
 3. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dziedzina nauk społecznych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, zobacz.
 4. Wydział Pedagogiki i Psychologii – dziedzina nauk społecznych w zakresie psychologii i pedagogiki, zobacz.
 5. Wydział Prawa i Nauk Społecznych – dziedzina nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów, nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk prawnych, zobacz.
 6. Wydział Sztuki – dziedzina sztuki w zakresie dyscyplin sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, zobacz.
 7. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, zobacz.
 8. Filia w Sandomierzu, zobacz.

Pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu mają możliwość ubiegania się o środki na finansowanie projektów badawczych:

 1. ze środków UJK – finansowanie na zasadach konkursowych. Zasady określa rektor szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
 2. ze środków zewnętrznych w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje finansujące działalność badawczą, rozwojową lub artystyczną m.in.: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Komisja Europejska.

 

Wsparcie przed złożeniem lub na etapie składania aplikacji można uzyskać:

Dział Nauki
Kierownik działu mgr Agnieszka Bygar
tel. 41 349 7339 email: agnieszka.bygar@ujk.edu.pl
Rektorat ul. Żeromskiego 5, pok. nr 1
Centrum Zarządzania Projektami
Kierownik centrum mgr Konrad Januszewski
tel. 41 349 7386 email: konrad.januszewski@ujk.edu.pl
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
Kierownik działu mgr Beata Banach-Rząca
tel. 41 349 7267 email: beata.banach-rzaca@ujk.edu.pl
Rektorat ul. Żeromskiego 5, pok. nr 309

 

Zasady etyki w badaniach naukowych:


W strukturze Uniwersytetu działają ponadto jednostki ogólnouczelniane tj.:

 • Biblioteka Uniwersytecka, zobacz.
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zobacz.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie zostały wdrożone:

 • Zasady postępowania w razie wypadku lub awarii, zobacz.
 • Alert bezpieczeństwa, zobacz.
 • Instrukcja o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego, zobacz.

Kontakt w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:


 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka