XXVII Konferencja SKN Człowiek i jego środowisko

 

Pierwszy komunikat konferencyjny

 

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zaprasza do udziału

w XXVII Konferencji Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach 

prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka

 

Miejsce: Kielce, budynek Geoparku, ul Daleszycka 21

Termin konferencji: 19-20 kwietnia 2018 r.

Termin zgłoszeń: 2 marca 2018 r.

 

            Zaproszenie kierujemy do Studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, członków Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

            Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Wystąpienia w formie referatów można zgłaszać
w ramach sekcji Humanistyczno-Społecznej  lub Przyrodniczo-Ekonomicznej. Postery będą prezentowane w odrębnej sekcji, wspólnej dla wszystkich dyscyplin nauki. Językiem konferencji jest język polski.

            Organizator wprowadza limit 5 referatów i 2 posterów zgłaszanych przez członków jednego Studenckiego Koła Naukowego. Ponadto student może być autorem lub współautorem jednej pracy. Grupę reprezentującą jedno Koło stanowić może maksymalnie 8 studentów i opiekun. Autorami jednej pracy mogą być co najwyżej 2 osoby.  

Komitet Naukowy Konferencji:
Przewodniczący: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
Wiceprzewodniczący: dr Tomasz Łączek
Sekretarz: dr Joanna Rogalska, dr Marcin Szplit, dr Artur Zieliński
Członek honorowy:
dr Marek Stachurski

 Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: dr Janusz Krywult, dr Michał Stachura

Wiceprzewodniczący: mgr Marzena Sochacka, mgr Anna Tłuszcz
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: mgr Marcin Walczak

 Członkowie:
Mateusz Pawlusiński
Paweł Kwiecień

 Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej

 

Druki zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe informacje znajdują pod tym linkiem

Zgłoszenie uczestnictwa (załącznik nr 1 i 2) oraz wydruk tekstu pracy (przygotowany według zawierającego wymogi redakcyjne załącznika nr 3), opinię opiekuna naukowego referatu (załącznik nr 4) oraz  dowód wpłaty za udział w konferencji należy złożyć w Ośrodku Nauki i Kultury Studenckiej UJK w Kielcach przy ul. Śląskiej 15, pok. nr 8, w nieprzekraczalnym terminie 2 marca 2018 r.

Dodatkowo należy przesłać plik z pracą (nazwany według schematu: Nazwisko.Imię.SKN….pdf/doc. np. Kowalski.Jan.SKNGeografów.doc) na adres: sekretariatkskn@ujk.edu.pl. w nieprzekraczalnym terminie 2 marca 2018r.

      Osoby referujące będą miały do dyspozycji tablice i rzutniki multimedialne. Plakat autorski na sesję posterową należy wyeksponować  przed rozpoczęciem konferencji w przygotowanym przez organizatora miejscu.

     Prace niespełniające wymogów, zawartych w załącznikach, mogą nie zostać przyjęte do wygłoszenia podczas konferencji.

Tym z Państwa, którzy są zainteresowani skorzystaniem z noclegów, dokonujemy rezerwacji w Domach Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Śląskiej 15 w Kielcach.  Cena noclegu studenta wynosi 27 zł, opiekuna 37 zł.  Koszt zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  

Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji został przedstawiony w tabeli poniżej i obejmuje: udział
w konferencji, materiały konferencyjne, serwis kawowy i przekąski w czasie przerw w obradach, uroczysty bankiet na zakończenie konferencji oraz publikację.

 

Opłata konferencyjna

Student UJK w Kielcach

50 zł

Student  z innej uczelni

100 zł

Opiekunowie

0 zł

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Millenium Bank

31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

do dnia 2 marca 2018 r.

 

Przelew z tytułu  opłaty konferencyjnej w  treści winien zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji:  „XXVII KSKN „Człowiek i jego środowisko”.

 

 

Uwaga:

Informacja o konkursie Konferencji Studenckich Kół Naukowych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”

  1. Wszyscy studenci aktywnie uczestniczący w konferencji biorą jednocześnie udział w odbywającym się w ramach konferencji konkursie Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.
  2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych form (referatów, plakatów, itp.) prezentowanych podczas konferencji.
  3. Regulamin konkursu znajduje się pod tym linkiem.
  4. Skład Komisji Konkursu znajduje się na stronie: http://www.ujk.edu.pl/druki_XXVIKSKN.html

 

Informacja o możliwości opublikowania referatu w czasopiśmie
„Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”
tom 27/1 (Nauki Humanistyczno-Społeczne)
lub tom 27/2 (Nauki Przyrodniczo-Ekonomiczne) w 2018 roku

  1. Wszyscy studenci wygłaszający referaty naukowe podczas konferencji mają możliwość opublikowania artykułu w ww. czasopiśmie.
  2. Osoby składające referat do druku do dnia 30. 04. 2018 r. muszą utworzyć własne konto na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/ , następnie postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi autorów.  Skrócona instrukcja dotycząca utworzenia własnego konta na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach znajduje się pod tym linkiem.

Warunkiem opublikowania referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej artykułu dokonanej przez Recenzenta czasopisma (tzw. recenzja anonimowa, inaczej „ślepa recenzja”) oraz zgoda Rady Naukowej czasopisma.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem Konferencji:

mgr Marzena Sochacka
Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej UJK
E-mail: sekretariatkskn@ujk.edu.pl
Telefon:  (41) 349-78-95 (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka