XVI Sesja SKN (17-18 kwietnia 2007 r.)

 

P r o g r a m
XVI Sesji Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i Jego Środowisko”
17-18 kwietnia 2007 r.

 

 

 

Przewodniczący obrad:

 

 

Sekcja Matematyczno- Przyrodnicza:
 • dr Anna Chruszcz
 • dr Marek Stachurski
 • dr Janusz Krywult
 • mgr Krzysztof Zawada
Sekcja Humanistyczno- Społeczna:
 • dr Jolanta Bujak- Lechowicz
 • mgr Renata Miszczuk
 • mgr Joanna Karczewska
 • mgr Andrzej Kozieja

 

17 kwietnia 2007 r. – wtorek

900- Otwarcie XVI Sesji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i Jego Środowisko”- aula Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, ul. Żeromskiego 5
930- Referat pt. „XXX-lecie Studenckiego Koła Naukowego Przyrodników Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach” Witold Wesołowski II rok geografii SUM
1000-1210- Obrady w Sekcjach:

 

 

 • Sekcja Matematyczno – Przyrodnicza - aula Akademii Świętokrzyskiej,
 • Sekcja Humanistyczno – Społeczna - sala nr 3

1215- Sesja posterowa Sekcji Humanistycznej- aula Akademii Świętokrzyskiej
1315-1700- Obrady w Sekcjach (c.d.)
1800-2000- Zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego, ul. Świętokrzyska 15

 

 

 

18 kwietnia 2007 r. – środa

900–1000- Sesja posterowa Sekcji Matematyczno-Przyrodniczej - aula Akademii Świętokrzyskiej
1015-1315- Obrady w Sekcjach:

 

 

 

 • Sekcja Matematyczno-Przyrodnicza-aula Akademii Świętokrzyskiej
 • Sekcja Humanistyczno- Społeczna - sala nr 3

1315-1330- Przerwa
1330–1500- Obrady w Sekcjach (c.d.)
1730-1800- Podsumowanie XVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Studencki Klub WSPAK, Kielce, ul. Śląska 11 (miasteczko studenckie)
2000-2400- Bal w SK WSPAK

 

 

 

 

SEKCJA HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNA

 

 

 

 

I dzień

 

 

 1. Referat pt. „Jak nie zwariować w szkole”
  Gzowska Jolanta, IV r. ZEWiP z terapią pedagogiczną
  Mańkus Kamila, IV r. ZEWiP z terapią pedagogiczną
  SKN COGITO
 2. Referat pt „Różnie równi. Wpływ mikrośrodowiska na aspiracje społeczno- edukacyjne gimnazjalistów”.
  Katarzyna Kossek, V r. ZEWiP z terapią pedagogiczną
  SKN Serce i Dar
 3. Referat pt. „Street working jako socjotechniczna metoda pracy z młodzieżą w środowisku otwartym”
  Niewczas Łukasz, V r resocjalizacji i profilaktyki społecznej
  SKN GRYPS im H. Quaya
 4. Referat pt. „Agresja językowa uczniów gimnazjum”
  Sygidus Agnieszka, V rok filologii polskiej
  SKN Językoznawców- Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 5. Referat pt. „Przyroda a slang”
  Magdalena Majda, III rok filologii polskiej
  SKN Językoznawców- Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 6. Referat pt. „Media zagrożeniem dla współczesnej rodziny? Obraz badań przeprowadzonych na terenie miasta Piotrków Trybunalski w 2006 roku.”
  Kazek Sebastian , IV r pedagogiki resocjalizacyjnej
  Kiliasiński Marcin, IV r pedagogiki resocjalizacyjnej
  SKN Pedagogiczno – Psychologiczne – Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 7. Referat pt. „Dyscyplina w szkole”
  Kobalczyk Małgorzata, I rok EWiP z terapią pedagogiczną
  SKN Młodych Pedagogów
 8. Referat pt. „Niepowodzenia szkolne”
  Poskart Agata, II rok resocjalizacji i profilaktyki społecznej
  SKN Młodych Pedagogów
 9. Referat pt. „Występowanie wad postawy wśród młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym na przykładzie powiatu Jaworskiego (woj. Dolnośląskie)”
  Anita Stradowska, I rok pielęgniarstwa
  SKN Medyk
 10. Referat pt. „Znajomość zawodu ratownika medycznego wśród studentów po wprowadzeniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym”
  Łukasz Patyna, III rok pielęgniarstwa
  SKN Medyk
 11. Referat pt. „Kampania wrześniowa czy bal wszystkich świętych?
  - o popularności slangu studenckiego”
  Ćwierz Agnieszka, V rok pedagogiki
  Jędruch Małgorzata, V rok pedagogiki
  Ślubowska Sylwia, V rok pedagogiki
  SKN COGITO
 12. Referat pt. „Uśmiech dziecka sukcesem dorosłych... czyli o środowiskach warunkujących radosne przeżywanie dzieciństwa”
  Andżelika Wojciechowska, V r. ZEWiP z terapią pedagogiczną
  SKN Serce i Dar
 13. Referat pt. „Człowiek jest wartością samą w sobie- rzecz o tolerancji”
  Agatowski Marcin, IV r resocjalizacji i profilaktyki społecznej
  SKN GRYPS im. H. Quaya
 14. Referat pt. „Tradycje hotelarstwa w Kielcach”
  Ewa Machnicka, I rok ekonomii
  SKN Turystyki, Wyższa Szkoła Umiejętności
 15. Referat pt. „Czy czujemy się katolikami? Związek religii z tożsamością narodową”
  Robert Zieliński. V rok politologii
  SKN Homo Politicus
 16. Referat pt. „Niemieckie dywizje pancerne SS na froncie wschodnim, czerwiec 1941- lipiec 1943 roku.”
  Długosz Jacek, IV r Historii
  SKN GROT
 17. Referat pt. „Połaniec w XVI-XVIII wieku”
  Piotr Baran, III rok historii
  SKN Sarmatia
 18. Referat pt. „Kształcenie i edukacja synów magnackich w XVII wieku.”
  Krzysztof Samek, III rok historii
  SKN Sarmatia
 19. Referat pt. „Animistyczna wizja świata”
  Grzegorz Wilk- Jakubowski , V r politologii
  SKN Homo Politicus

 

 

 

 

II dzień

 

 

 

 

 

 1. Referat pt. „Euro- pieniądz XXI wieku”
  Rokicka Ewa, III rok ekonomii
  Dominika Długosz, III rok ekonomii
  Wojciech Pietrowski, III rok ekonomii
  SKN Koncept
 2. Referat pt. „Efektywność form inwestowania kapitału a preferencje inwestycyjne studentów”
  Sylwia Makuch, I rok II0 ekonomii
  Kamil Wisniewski, I rok II0 ekonomii
  SKN Koncept
 3. Referat - Komunikat z badań - „Umiejętność zarządzania własnymi finansami przez studentów”
  Katarzyna Dworczyńska, IV rok ekonomii
  Robert Kacprzak V rok ekonomii
  Agnieszka Skrobacz V rok ekonomii
  Rafał Tomaszewski IV rok ekonomii
  SKN Młodych Ekonomistów „ЄCONOMU$”
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
 4. Referat pt. „Obywatel a władza: Kolegia odwoławcze w samorzadzie terytorialnym”
  Jarosław Bąkowicz, Paulina Biniecka, III rok stosunków międzynarodowych
  SKN Promowania Myśli Obywatelskiej, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 5. Referat pt. „Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej”
  Paweł Mazerant, II rok stosunków międzynarodowych
  SKN „Nowa Europa”, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 6. Referat pt. „Na tropie wartości europejskich”
  Marta Sayed, III rok filologii angielskiej
  SKN „Nowa Europa” Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 7. Referat pt. „Emigracja Polaków w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej”
  Kamila August, I r. II0 ekonomii
  SKN Societas
 8. Referat pt. „Wyzwania globalizacji, postulaty ruchu alterglobalistycznego”
  Patryk Szczygieł, V r Politologii
  SKN Societas
 9. Referat pt. „Psychosemiotyczne aspekty nominacji w komunikacji (na przykładzie leksyki biznesu)”
  Jekaterina Boczkowska , V rok filologii rosyjskiej
  SKN Językoznawcze
  Uniwersytet Łódzki
 10. Referat pt. „Problem czasu w języku. Czas kognitywny a czas gramatyczny”
  Mateusz Kowalski, V r filologii polskiej
  SKN Rusycystów TEKST
 11. Referat pt. „Polinomia leksykalna w języku i tekście literackim (na materiale języka rosyjskiego i polskiego)”
  Anna Wójcik, IV r filologii rosyjskiej
  SKN Rusycystów TEKST
 12. Referat pt. „Pro i contra...logistyka i przyroda”
  Lidia Lasek, I rok ekonomii
  Adrian Tuta, I rok ekonomii
  SKN Logistyk
 13. Referat pt. „Teatr alternatywny Gardzienice i jego związki z antykiem”
  Ewa Tarnowska, IV r filologii polskiej
  SKN Teatralne „Wyjście Ewakuacyjne”- Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 14. Referat pt. „Teatr mój widzę”
  Jakub Doliwa, V r filologii polskiej
  SKN Teatralne „Wyjście Ewakuacyjne”- Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 15. Referat pt. „Projekt i budowa informatycznych zasobów muzeum w Piotrkowie Trybunalskim”
  Łukasz Przybył, IV rok historii
  SKN Historyczno-Informatyczne, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 16. Referat pt. „Jak upadały miasta w XVIII wieku na przykładzie Żarnowa”
  Barbara Wychowałek, III r historii
  Paulina Szymańska, III r historii
  SKN Archiwistów, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 17. Referat pt. „Teatr działań wojennych jako jeden z determinantów rozwoju wojskowości polskiej w XVII wieku.”
  Maciej Roman Hubka, V r historii
  SKN Historyków KLIO, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 18. Referat pt. „Rolnictwo polskie, wymiar regionalny i jego znaczenie - na przykładzie Ziemi Piotrkowskiej”
  Kesja Szewczyk, III rok ekonomii
  Joanna Kulik, III rok ekonomii
  SKN Młodych Ekonomistów, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

   

 

 

SEKCJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA

 

I dzień

 

 

 1. Referat pt. „Zmiany demograficzne miasta Kielce na przestrzeni dziejów.”
  Marcin Chomik. I rok SUM geografii
  Sławomir Madejski, I rok SUM geografii
  SKN Turystyki „Bez nazwy”
 2. Referat pt. „Ocena świadomości ekologicznej mieszkańców Kielc na podstawie ankiet.”
  Justyna Gierczyńska, II rok ochrony środowiska
  Irmina Dąbrowska, II rok ochrony środowiska
  SKN Geoekologów
 3. Referat pt. „Uwarunkowania występowania kwaśnego smogu w Kielcach.”
  Barbara Lewczuk, V rok geografii
  Paweł Kiczor, V rok geografii
  Ewa Machnicka, V rok geografii
  SKN Geoekologów
 4. Referat pt. „Walory mikologiczne Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich.”
  Agnieszka Sikora, III rok biologii
  Katarzyna Stępień, III rok biologii
  Anna Wolder, III rok biologii
  SKN Ochrony Przyrody
 5. Referat pt. „Chronione rośliny naczyniowe okolic Stopnicy w województwie Świętokrzyskim.”
  Karolina Brońska, III rok biologii
  SKN Botaników
 6. Referat pt. „Aktywność głosowa puszczyka (Strix aluco L. )w okolicach wybranych starych dębów gminy Zagnańsk.”
  Emilia Grzędzicka, I rok SUM biologii
  SKN Przyrodników
 7. Referat pt. „Wycinać czy leczyć?- wpływ szrotówka kasztanowcowiaczka (cameraria ohridella) na stan kasztanowców Polski.”
  Ewelina Wesołowska, III rok biologii
  SKN Przyrodników
 8. Referat pt. „Szata roślinna torfowisk węglanowych Ponidzia”
  Michał Śniatecki, III rok biologii
  Bartosz Piwowarski, I SUM biologii
  SKN Botaników
 9. Referat pt. „Zagrożenia flary kserotermicznej na przykładzie środkowego Ponidzia”
  Iwona Latkowska, I SUM biologii
  Beata Niziołek, I SUM biologii
  SKN Ochrony Przyrody
 10. Referat pt. „Krasnobród - atrakcja turystyczna Roztocza”
  Łukasz Łoziński, II rok SUM geografii
  SKN Turystyki „Bez Nazwy”
 11. Referat pt. „Walory przyrodnicze Magurskiego Parku Narodowego”
  Ewa Machnicka, I rok ekonomii
  SKN Turystyki
  Wyższa Szkoła Umiejętności
 12. Referat pt. „Antropogenizacja środowisk krasowych w Górach Świętokrzyskich.”
  Witold Wesołowski, II rok SUM geografii
  SKN Geografów
 13. Referat pt. „System finansowania ochrony środowiska w Polsce”
  Ewa Materek, II r. finansów i bankowości
  Magdalena Lepiarz, II r. finansów i bankowości
  SKN Miłośnicy biznesu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
 14. Referat pt. „Badania świadomości ekologicznej studentów kierunku ochrona środowiska lubelskich uczelni wyższych”
  Joanna Godzień, IV rok Ochrony Środowiska
  Katolicki Uniwersytet Lubelski
 15. Referat pt. „Wpływ segregacji odpadów na środowisko”
  Tomasz Drożdżowski , I r. zdrowia publicznego
  SKN Zdrowia Publicznego
  Wyższa Szkoła Umiejętności
 16. Referat pt. „Paradoksy Kosmologiczne”
  Karol Myszona, IV rok fizyki
  SKN Kwazar
 17. Referat pt. „Struktura Wszechświata”
  Wojciech Wolak, IV rok fizyki
  SKN Kwazar
 18. Referat pt. „Sieci neuronowe i ich zastosowania”
  Paweł Fijałkowski, IV rok elektrotechniki
  Jacek Kołodziejski , III rok elektrotechniki
  SKN „Foton”Politechnika Świętokrzyska
 19. Referat pt. „Pamięci holograficzne”
  Jacek Ćmielewski, IV rok elektrotechniki
  Piotr Gogolewski, IV rok elektrotechniki
  SKN „Foton”
  Politechnika Świętokrzyska
 20. Referat pt. „Światło a samopoczucie i zdrowie człowieka.”
  Dorota Adamczyk , III rok fizyki
  Michał Kornacki, , III rok fizyki
  SKN Fizyków „Kwant”
 21. Referat pt. „Co zawiera kieliszek wina?”
  Beata Kaczmarczyk, III rok fizyki
  Edyta Łyżwa, III rok fizyki
  Marta Ramecka, , III rok fizyki
  SKN Fizyków „Kwant”

   

 

II dzień

 

 1. Referat pt. „Dlaczego analiza kopalnych wypluwek może dostarczyć cennych informacji o życiu ptaków?”
  Emilia Grzędzicka, I SUM biologii
  SKN Paleontologów
 2. Referat pt. „Muzeum kręgowców triasowych w Krasiejowie - z błota wyjęte i w błoto wyrzucone.”
  Jędrzej Chojnacki, II SUM biologii
  SKN Paleontologów
 3. Referat pt. „Presja wędkarska na jeziorze Rożnowskim w okresie zimowym na podstawie wyników połowów podlodowych”
  Michał Borowiec, IV r. rybactwa śródlądowego i ochr. środow. wodnego
  Marcin Serwiński IV r. rybactwa śródlądowego i ochr. środow. wodnego
  Krzysztof Szczęch IVr. rybactwa śródlądowego i ochr. środow. wodnego
  Tomasz Zalewski IVr. rybactwa śródlądowego i ochr. środow. wodnego
  Krzysztof Wasieczko IVr. rybactwa śródlądowego i ochr. środow. wodnego
  SKN Rybaków
  Akademia Rolnicza im H. Kołłątaja w Krakowie
 4. Referat pt. „Kiełb krótkowąsy Gobio gobio (Linnaeus, 1758) w Polsce - tylko jeden czy kilka gatunków? (Teleostei: Cyprinidae)”
  Michał Nowak, II r. rybactwa śródlądowego i ochr. środowiska wodnego
  SKN Rybaków
  Akademia Rolnicza im H. Kołłątaja w Krakowie
 5. Referat pt. „Wpływ słońca na poszukujące pokarmu pszczoły.”
  Agnieszka Klimont, III rok geografii
  SKN Geografów
 6. Referat pt. „Pomyłki natury w świecie zwierząt.”
  Katarzyna Kowalczyk, II SUM biologii ogólnej
  SKN Fizjologów Kręgowców
 7. Referat pt. „Ksenotransplantacje - nadzieje i obawy”
  Fatyga Agnieszka, II SUM biologii ogólnej
  SKN Fizjologów Kręgowców
 8. Referat pt. „Aspekty kliniczne aberracji chromosomowych”
  Sylwia Kaczmarczyk, II sum biologii
  Urszula Pachocka, II sum biologii
  Joanna Wawszczyk, II sum biologii
  SKN Genetyków i Biochemików
 9. Referat pt. „Biochemiczne i genetyczne podłoże otyłości”
  Agnieszka Jabłońska, II sum biologii
  Aneta Kołton, II sum biologii
  Justyna Koptas, II sum biologii
  SKN Genetyków i Biochemików
 10. Referat pt. „Grzybice narządowe.”
  Monika Brożek , II rok pielęgniarstwa
  SKN Medyk
 11. Referat pt. „ADHD jako zaburzenie pracy mózgu”
  Monika Bogucka, I rok pedagogiki
  SKN Bio - medik
  Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
 12. Referat pt. „Czy lekarstwo może szkodzić? - dwa oblicza paracetamolu”
  Justyna Kudelska, III rok chemii
  Małgorzata Chmielowiec IV rok chemii
  SKN Kalcyt
 13. Referat pt. „Zdrowie czy uroda? - czyli cała prawda o kosmetykach”
  Paulina Figiel, IV rok chemii
  Lucyna Czyż, IV rok chemii
  SKN Kalcyt

   

 

POSTERY:

 

Sekcja Matematyczno- Przyrodnicza

 

 

 1. Politechnika Świętokrzyska
  SKN Fotoników „Foton”

 2. Bernard Opala, III rok elektrotechniki
  Radosław Stępień, III rok elektrotechniki
 3. „Fulereny i nanorurki - perspektywy zastosowań”

  Akademia Rolnicza w Krakowie
  SKN Biotechnologów Helisa

 4. Michał Szalonek, IV rok biotechnologii
  Wojciech Wesołowski, IV rok biotechnologii
 5. „Analiza akumulacji wybranych białek mitochondrialnych w kontekście cechy CMS u roślin”

  Wyższa Szkoła Umiejętności
  SKN Zdrowia Publicznego

 6. Ewa Zielińska, I rok Zdrowia Publicznego
  Karolina Posłowska, I rok Zdrowia Publicznego
 7. „Człowiek niszczy środowisko - środowisko niszczy człowieka”

  Akademia Świętokrzyska
  SKN Przyrodników

 8. Piotr Leziak. II rok SUM geografii
  Witold Wesołowski, II rok SUM geografii
 9. „Efekty działalności człowieka w Obwodzie Ochronnym „Żarnowska” w Słowińskim Parku Narodowym.”

 10. Dorota Łukasik, II rok SUM geografii
  Witold Wesołowski, II rok SUM geografii
 11. „ Badania Studenckiego Koła Naukowego Przyrodników Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w Słowińskim Parku Narodowym podczas letniego obozu „Gać 2006”

  SKN Ochrony Przyrody

 12. Iwona Latkowska, I SUM biologii
  Beata Niziołek, I SUM biologii
 13. „Problemy ochrony muraw kserotermicznych na Ponidziu”

  SKN Genetyków i Biochemików

 14. Karolina Balcerek, III r. biologii
  Nina Jakubik „Muszka owocówka jako obiekt badań genetycznych”
 15. Konrad Kosicki, III r. biologii
  Michał Zarzycki, III r. biologii
 16. „Mamo, dlaczego nie mam brata?”

  SKN Geografów

 17. Jakub Juszyński, I rok SUM geografii
  Wojciech Buczkowski, I rok SUM geografii
 18. „Fauna Syluru z wąwozu Prągowiec koło Łagowa”

 19. Solarski Maciej, II rok geografii
  Leziak Piotr, II rok geografii
 20. „Fauna mioceńska z Korytnicy”

  SKN Turustyki „Bez Nazwy”

 21. Piotr Wilk, I rok SUM geografii
  Wojciech Waszczyk, I rok SUM geografii
 22. „ Zmiany administracyjne granic Kielc”

  SKN Geoekologów

 23. Mirosław Szwed, V rok geografii
 24. Antropogeniczne zanieczyszczenia w zlewni górnej Bobrzy.”
 25. Małgorzata Ochorok, V rok geografii
 26. „Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego”.
 27. Ewa Machnicka, , II rok geografii
 28. „ Zmiany ilościowe i jakościowe biegaczowatych (Col. Carabidae) w wybranych typach lasu w centralnej części Gór Świętokrzyskich”

  SKN Fizyków „Kwant”

 29. Katarzyna Bentkowska, III rok fizyki
  Alicja Kowalska, III rok fizyki
 30. „Określenie koncentracji pierwiastków we włosach człowieka”

 31. Andrzej Marszałek, III rok fizyki
  Maria Piziorska, III rok fizyki
 32. „Rentgenowska analiza fluorescencyjna a dzieła sztuki: Ołtarz Wita Stwosza.”

 33. Katarzyna Deja, III rok fizyki
  Ilona Śledź, III rok fizyki
 34. „ Zioła naturalnym źródłem makro - i mikroelementów.”

  SKN Kwazar

 35. Katarzyna Dyraga, I rok geografii
 36. „Upadek Plutona”

 37. Jędrzej Chojnacki,II rok SUM biologii
 38. „Diagnozowanie Słońca po plamach”

  SKN Neutrino

 39. Anna Głąb, V rok Fizyki
 40. „Wykorzystanie zjawiska piroelektrycznego w badaniu składu chemicznego próbek metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej.”

  SKN Kalcyt

 41. Mirosława Chrabąszcz, III rok chemii
  Anna Czulińska, III rok chemii
  Małgorzata Dusik, III rok chemii
 42. „Polichlorek winylu - szkodliwy polimer”.

  SKN Medyk

 43. Monika Brożek, II rok pielęgniarstwa
 44. „Grzybice narządowe" 

Sekcja Humanistyczno- Społeczna

 

 

 1. Wyższa Szkoła Umiejętności
  SKN Zdrowie dobrostanem życia

 2. Kamila Bańkowska
 3. „Alkoholizm - to jeden z wielu nałogów - któremu można się nie poddać”

  Akademia Świętokrzyska
  SKN Sarmatia

 4. Sabina Madetko, III rok historii
  Michał Szczałuba, III rok historii
 5. „Dwór i gospodarstwo szlacheckie w XVII - XVIII wieku”

 6. Agnieszka Jacak, III rok historii
 7. „Prywatne życie Elżbiety I, królowej Anglii.”

 8. Szymon Słowiński, III rok historii
 9. „ Bitwa pod Kliszowem w 1702 r.”

  SKN Medyk

 10. Mateusz Tutaj, III rok fizjoterapii
 11. „Zastosowanie kinesiotapingu w zespole bolesnego barku”

 12. Łukasz Gajos, III rok fizjoterapii
 13. „Postępy w leczeniu zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej za pomocą metody Vojty”

  SKN COGITO

 14. Krzysztof Flesik, V r. pedagogiki
  Rafał Piłat, V r. pedagogiki
 15. „Studenci Kół Naukowych - aspiracje, dążenia i wybory życiowe”

 16. Kamila Bejm, V rok ZEWiP
  Mateusz Wciślik, IV rok resocjalizacji
 17. „Bawiąc - uczyć. Pedagogika zabawy w praktyce”

  SKN Serce i Dar

 18. Monika Wolska, II rok resocjalizacji i profilaktyki społecznej
  Anna Suchoń, II rok resocjalizacji i profilaktyki społecznej
  Marzena Zielińska, II rok resocjalizacji i profilaktyki społecznej
 19. „O tych, którzy są, którzy dają a nie biorą”

 20. Paweł Romańczyk, V r. ZEWiP z terapią pedagogiczną
  Natalia Kubecka, III r. ZEWiP z terapią pedagogiczną
 21. „Świat widziany oczami dziecka”.

 22. Dominik Chrzęszczyk, V r. ZEWiP z terapią pedagogiczną
 23. „Miliony oczu na świecie a tak mało widzą”

  SKN Koncept

 24. Piotr Baran, I rok II0 ekonomii
  Beata Felisek, I rok II0 ekonomii
 25. „Kielce w Warszawie, czyli o czterdziestu takich, co napadli stolicę.”

  SKN Teatralne „Wyjście Ewakuacyjne”- Piotrków Trybunalski

 26. Rafał Różycki, IV r filologii polskiej
 27. „Piotrkowskie impresje”


 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka