XVII Sesja SKN (16-17 kwietnia 2008 r.)

XVII Sesja SKN (16-17 kwietnia 2008 r.)  


Pobierz program w formacie MS WORD

 

 

 

Komisja w składzie:

Sekcja Matematyczno-Przyrodnicza:

 • dr Anna Chruszcz
 • dr Janusz Krywult
 • mgr Krzysztof Zawada

 

Sekcja Humanistyczno- Społeczna:

 • dr Joanna Karczewska
 • mgr Andrzej Kozieja
 • mgr Renata Miszczuk

 

 

 

 


 

 

 

16 kwietnia 2008 r. – środa

900 - Otwarcie XVII Sesji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i Jego Środowisko” – aula Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, ul. Żeromskiego 5

930 - 10-lecie Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów – Emilia Grzędzicka, II rok II0 biologii środowiskowej

1000-1200 - Obrady w sekcjach

 

 • sekcja Matematyczno- Przyrodnicza - sala nr. 1
 • Sekcja Humanistyczno -Społeczna - aula , parter


1200-1300 - Sesja Posterowa, aula , parter

1300 - Obrady w Sekcjach (c.d.)

(Uwaga: Po każdym referacie przewidywane są dyskusje)

1700 - Uroczysta „Kolacja Przy Świecach”

 

 

 

 

17 kwietnia 2008 r. – czwartek

 


1000-1200 - Obrady w sekcjach

 

 

 

 

 

 • sekcja Matematyczno- Przyrodnicza - sala nr.1
 • Sekcja Humanistyczno-Społeczna - aula , parter

(Uwaga: Po każdym referacie przewidywane są dyskusje)

1700 - Zakończenie Sesji - Kino Moskwa, ul. Staszica 5

 • podsumowanie
 • rozdanie nagród
 • projekcja filmu



 

SEKCJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA


16 kwietnia

 

 

 

 1. Referat pt. „Chemia od kuchni- czyli ciekawe doświadczenia chemiczne w domowym laboratorium”
  Figiel Paulina, V rok chemii
  SKN Kalcyt
 2. Referat pt. „Jak dzielić sprawiedliwie? Problem podziału ciastka”
  Ewelina Pluta, II r. IIº matematyki
  SKN „Rozmaitości”
 3. Referat pt. „Plejstoceńskie głazy narzutowe z okolic Radoszyc jako jeden z zapisów wydarzeń z historii Ziemi”
  Buczkowski Wojciech, II rok IIº geografii
  SKN Geografów
 4. Referat pt. „Kamieniołom „Stokówka” jako przykład antropogenicznych rejonów wspinaczkowych w powiecie kieleckim”
  Maciej Solarski, III rok geografii
  Robert Knapik, III rok geografii
  SKN Krajoznawców
 5. Referat pt. „Otwornice (foraminiferida) mioceńskie z zapadliska przedkarpackiego”
  Ewelina Okła, II rok IIº biologii
  SKN Paleontologów
 6. Referat pt. „Problem identyfikacji otwornic z rodzaju Cyclammina
  Anna Wirecka, I rok IIº biologii
  SKN Paleontologów
 7. Referat pt. „Dzienne obserwacje droździka (Turdus iliacus) podczas migracji w sezonie 2007/2008 w okolicach Jaworza (gm. Zagnańsk).”
  Emilia Grzędzicka, II rok IIº biologii środowiskowej
  SKN Przyrodników
 8. Referat pt. „ Czarne dziury”
  Wolak Wojciech, V rok fizyki
  SKN Kwazar
 9. Referat pt. „Od Wielkiego Wybuchu ... do śmierci Wszechświata”
  Karol Myszona, V rok fizyki
  SKN Kwazar
 10. Referat pt. „Świecące białka”
  Kosicki Konrad, I rok IIº biologii
  SKN Genetyków i Biochemików
 11. Referat pt. „Sepsa - cichy zabójca”
  Agnieszka Sikora, I rok IIº biologii
  Anna Słowiak, I rok IIº biologii
  SKN Fizjologów Kręgowców


17 kwietnia

 

 

 

 

 1. Referat pt. „Odczyn pH- intrygujący parametr roztworów”
  Chmielowiec Małgorzata, V rok chemii
  SKN Kalcyt
 2. Referat pt. „Puchate zapylacze walczą o przeżycie”
  Agnieszka Klimont, I rok IIº geografii
  SKN Geografów
 3. Referat pt. „Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Kielc.”
  Iwona Latkowska, II r IIº biologii środowiskowej
  Beata Niziołek, II r IIº biologii środowiskowej
  SKN Ochrony Przyrody
 4. Referat pt. „Badania ruchu turystycznego na zamku „Ogrodzieniec” w miesiącach letnich”
  Olga Szczepka, III rok geografii
  SKN Krajoznawców
 5. Referat pt. „Zmiany środowiska wywołane budową i funkcjonowaniem zbiornika retencyjnego w Świnnej Porębie”
  Jacek Wojewodzic, III rok geografii
  SKN Turystyki „Bez Nazwy”
 6. Referat pt. „Lasy świata- naturalne bogactwo Ziemi”
  Rafał Wolski, V rok geografii
  Cur Urszula, II rok pedagogiki
  SKN Turystyki „Bez Nazwy”
 7. Referat pt. „Zobaczyć logistykę”
  Lidia Lasek, II rok ekonomii
  Adrian Tuta, II rok ekonomii
 8. Referat pt. „Nowe stanowisko tilapii nilowej, Oreochromis niloticus, w Polsce (Teleostei: Cichlidae)
  Tatoj Krzysztof, III rok rybactwa
  SKN Rybaków, Akademia Rolnicza w Krakowie
 9. Referat pt. „Dymorfizm płciowy u słonecznicy, Leucaspius delineatus, z Zalewu Kieleckiego (Teleostei: Cyprinidae).
  Michał Nowak, III rok rybactwa
  SKN Rybaków, Akademia Rolnicza w Krakowie
 10. Referat pt. „Ochrona środowiska naturalnego jako jeden ze sposobów realizacji idei CSR. Przykłady dobrych praktyk.”
  Dominika Kita, I rok IIº ekonomii
  SKN Młodych Politologów
  Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach

 

 

 

 

SEKCJA HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNA


16 kwietnia

 

 

 1. Referat pt. „Strefa Shengen- więcej zachodu czy korzyści”
  Broniś Paweł, III rok ekonomii
  Wesołowski Michał, III rok ekonomii
  SKN Koncept
 2. Referat pt. „Muzyka w reklamie”- negatywny i pozytywny wpływ na świadomość człowieka.”
  Zbigniew Budziński, III rok edukacji muzycznej
  SKN Muzyków
 3. Referat pt. „Eksperymentalne porównanie strategii konkurencji i kooperacji”
  Judyta Tkaczyk, I rok zarządzania
  SKN „Młodych Ekonomistów – Informatyków”
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 4. Referat pt. „ Zastosowanie ekonomii eksperymentalnej do określenia modelu równowagi rynkowej.”
  Katarzyna Pociask, I rok zarządzania
  SKN „Młodych Ekonomistów – Informatyków”
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 5. Referat pt. „Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa we współczesnym świecie.”
  Wojciech Pietrowski, I rok IIº ekonomii
  Ewa Rokicka, I rok IIº ekonomii
  SKN Koncept
 6. Referat pt. „ Komputeromania- skryta choroba cywilizacyjna”
  Mateusz Wciślik, V rok resocjalizacji
  SKN Cogito
 7. Referat pt. „ Niemcy: głośne „NEIN” dla przemocy w grach komputerowych?”
  Bartosz Zwierzchowski, II rok filologii germańskiej
  SKN Germanistyki
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 8. Referat pt. „ Problematyczność semantyki tzw. niesamodzielnych słów.”
  Barbara Wileńska, III rok filologii rosyjskiej
  SKN Rusycystów „TEKST”
 9. Referat pt. „Grzecznościowe znieważanie na przykładzie nie(użycia) niektórych form adresatywnych”
  Katarzyna Zapała, V rok filologii polskiej
  SKN Przyjaciół Teatru i Filmu
 10. Referat pt. „Czy Polska mogła wygrać wojnę we wrześniu 1939 roku? Rozważania na temat polskich przygotowań wojennych.”
  Jacek Długosz, V rok historii
  SKN Grot
 11. Referat pt. „ Dola ludności wiejskiej w przekazie historycznym i literackim w wieku XIX i na początku XX”
  Katarzyna Gadecka, V rok historii
  SKN Przyjaciół Armii Krajowej
 12. Referat pt. „ Zły sąsiad w dawnej Rzeczypospolitej.”
  Krzysztof Samek, IV rok historii
  SKN Sarmatia
 13. Referat pt. „Zdrada małżeńska w dawnej Polsce.”
  Anna Radzimirska, IV rok historii
  SKN „Sarmatia”
 14. Referat pt. „Jak kobieta- lekarz przekształciła się w kobietę lekarza.”
  Aneta Hac, V rok filologii polskiej
  SKN Przyjaciół Teatru i Filmu
 15. Referat pt. „Czy diabeł może być zbawiony?”
  Szymon Karasz, I rok pedagogiki
  Chrabąszcz Agnieszka, I rok pedagogiki
  SKN Paidagogos
  Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.


17 kwietnia 2008 r.

 

 1. Referat pt. „Wśród ludzi więcej jest kopii czy oryginałów?”
  Marcin Agatowski, V rok resocjalizacji i profilaktyki społecznej
  SKN Gryps im. H. Quaya
 2. Referat pt. „Encyklopedia gołowąsa czyli słowa w gąszczu znaczeń”
  Magdalena Majda, IV rok filologii polskiej
  SKN Językoznawców
 3. Referat pt. „Kultura globalna.”
  Marta Żelazowska, IV rok politologii
  SKN Homo-Politicus
 4. Referat pt. „Niebezpieczne związki.”
  Michał Powązka, III rok edukacji muzycznej
  SKN Muzyków
 5. Referat pt. „Współczesna rodzina w ujęciu antropologicznym.”
  Tomasz Żelichowski, IV rok politologii
  SKN Homo- Politicus
 6. Referat pt. „ Wpływ metody ruchu rozwijającego w Sherborne na rozwój dziecka.”
  Sylwia Cisowska, IV rok ZEWiP z terapią pedagogiczną
  Dominika Zielińska, IV rok ZEWiP z terapią pedagogiczną
  SKN Serce i Dar
 7. Referat pt. „Dyscyplina w wychowaniu.”
  Małgorzata Kobalczyk, II rok EWiP z terapią pedagogiczną
  SKN Młodych Pedagogów
 8. Referat pt. „Arteterapia jako przewodni element socjotechniki w pracy z młodzieżą.”
  Agata Paskart, IV rok resocjalizacji
  Magdalena Radziszewska, IV rok resocjalizacji
  SKN Młodych Pedagogów
 9. Referat pt. „Samobójstwa wśród młodzieży”
  Anna Więcław, I rok zdrowia publicznego
  Magdalena Biskup, I rok zdrowia publicznego
  SKN Medyk
 10. Referat pt. „Wandalizm- jak mu zapobiegać.”
  Agnieszka Nadzieja, Pedagogika resocjalizacyjna i sądowa
  Dorota Myrda, Pedagogika resocjalizacyjna i sądowa
  SKN Penitencjarne Wszechnica Świętokrzyska
 11. Referat pt. „Prostytucja wczoraj i dziś.”
  Eliza Szumlak, I rok pedagogiki
  Milena Sorbian, I rok pedagogiki
  SKN Paidagogos,
  Wyższa Szkoła Handlowa
 12. Referat pt. „Repertuar teatralny przedwojennej Łodzi jako wyznacznik struktury społecznej.”
  Tomasz Staroń, V rok filologii polskiej
  SKN Językoznawców
  Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 13. Referat pt. „Modelowanie syntagmatyczne jako artystyczny chwyt w twórczości A. Platonowa (na materiale zestawienia oryginału i polskiego tłumaczenia powieści Wykop.”
  Aleksandra Piotrowska, III rok filologii rosyjskiej
  SKN Rusycystów TEKST
 14. Referat pt. „Aktor i wiedza o człowieku.”
  Martyna Wołoszyn, IV rok filologii polskiej
  SKN Teatralne „Wyjście Ewakuacyjne”, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 15. Referat pt. „Teatr otwarty.”
  Karolina Pietras, III rok filologii polskiej
  SKN Teatralne „Wyjście Ewakuacyjne”, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 16. Referat pt. „ Skradziona niewinność „
  Kamila Czaja, III rok EWIP z j. angielskim
  Jolanta Gzowska, III rok EWIP z j. angielskim
  Paulina Ornat, V rok ZEWiP z terapią pedagogiczną
  SKN COGITO
 17. Referat pt. „Mój uczeń pił czy coś „wziął”? praktyka diagnostyczna w pracy nauczyciela.”
  Sebastian Kazek, V rok pedagogiki resocjalizacji
  Marcin Kiljasiński, V rok pedagogiki resocjalizacji
  SKN Pedagogiczno- Psychologiczne, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 18. Referat pt. „Współczesne realia pracy wychowawcy w placówkach penitencjarnych.”
  Damian Orzechowski, IV rok resocjalizacji i profilaktyki społecznej
  SKN GRYPS im H. Quaya
 19. Referat pt. „Od Koła Naukowego LOGISTYK do fotela prezesa firmy...”
  Katarzyna Maziarz, III rok ekonomii
  Katarzyna Krasoń, II rok ekonomii
  SKN LOGISTYK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 20. Referat pt. „Stosunek młodzieży ukraińskiej do integracji z Europą- próbka badawcza.”
  Marta Sayed, I rok stosunków międzynarodowe
  SKN Polska- Wschód, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 21. Referat pt. „Car Mikołaj II w Polsce.”
  Robert Białasiński, III rok historii
  SKN Polska- Wschód, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

POSTERY

 

 

 1. Poster pt. „Bioluminescencja- zjawiskowe źródło światła”
  Mirosława Chrabąszcz
  SKN Kalcyt
 2. Poster pt. „W poszukiwaniu Ciągu Fibonacciego”
  Aleksandra Wróblewska II rok IIº matematyki
  SKN Rozmaitości
 3. Poster pt. „Kościoły drewniane Diecezji Łowickiej.”
  Agnieszka Rykała, I rok IIº geografii
  SKN Krajoznawców
 4. Poster pt. „Zagospodarowanie turystyczne jezior Pojezierza Świętokrzyskiego”
  Marlena Sokołowska, II rok geografii
  SKN Geografów
 5. Poster pt. „Charakterystyka przyrodnicza skamieniałego miasta (Pogórze Ciężkowickie)”
  Mateusz Ćwikła, II rok geografii
  SKN Geografów
 6. Poster pt. „Flawonoidy- naturalne substancje lecznicze”
  Dusik Małgorzata, IV rok chemii
  SKN Kalcyt
 7. Poster pt. „Stres i co dalej”
  Ilona Kumor, II rok zdrowia publicznego
  Karolina Solka, II rok zdrowia publicznego
  Wyższa Szkoła Umiejętności
  SKN Zdrowia Publicznego
 8. Poster pt. „Historia i działalność Magazynu Studentów Akademii Świętokrzyskiej „Presik””
  Piotr Tkaczyk, III rok filologii polskiej
  SKN Przyjaciół teatru i filmu
 9. Poster pt. „Uśmiech dziecka”
  Agata Kazubek, IV rok pedagogiki
  Natalia Kubecka, IV rok ZEWiP z terapią pedagogiczną
  SKN Serce i Dar
 10. Poster pt. „Kraków, Bratysława , Wiedeń , Budapeszt jako cztery stolice Średniowiecznej Europy.”
  Katarzyna Gadecka. V rok historii
  SKN Przyjaciół Armii Krajowej
 11. Poster pt. „ Blaski i cienie miłości w opinii środowiska studenckiego”
  Łukasz Janik, III rok socjologii
  SKN Językoznawców, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 12. Poster pt. „ SKN Gryps - Marzenia się spełniają.”
  Łukasz Żuchowski, V rok resocjalizacji i profilaktyki społecznej
  Andżelina Niedbałowska, V rok resocjalizacji i profilaktyki społecznej
  SKN Gryps im H. Quaya
 13. Poster pt. „(5=10) (10=X= .ĩ.=1010) (jeden zero=dziesięć) (2+8=10)(10=dziesięć) (numer dziesięć =dziesiątka). O co chodzi?”
  Katarzyna Nobis, V rok filologii rosyjskiej
  SKN Rusycystów TEKST

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka