XXIX Konferencja SKN Człowiek i jego środowisko

 

 

Centrum Nauki i Kultury UJK

Komunikat

 

Zapraszamy do uczestnictwa w interdyscyplinarnej
XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka

 

            Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego.

 

Konferencja odbędzie się w Centrum Komunikacji i Informacji Naukowej UJK w Kielcach
przy ul. Uniwersyteckiej 17
w terminie  23-24 kwietnia 2020 r
.

 

 

Komitet Honorowy:
dr Marek Stachurski

dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK, Prorektor ds. Kształcenia 

 

Komitet Naukowy:
Przewodniczący: dr hab. Artur Zieliński, prof. UJK
Wiceprzewodniczący: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

Sekretarz: dr Tomasz Łączek, mgr Marcin Walczak


Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: dr Janusz Krywult, dr Marcin Szplit

Wiceprzewodniczący: mgr Marzena Sochacka, dr Joanna Rogalska
Sekretarz: dr Aneta Węgierek-Ciuk

Członkowie: Paweł Kwiecień, Mateusz Pawlusiński

 

 

 Informacja o warunkach uczestnictwa

 

Termin składania zgłoszeń wydłużono do dnia 10 marca 2020 r.

Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń (osobiście lub pocztą tradycyjną) 21.02.2020 r.
Centrum Nauki i Kultury UJK w Kielcach, ul. Śląska 15A, pok. nr 8, 25-369 Kielce

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji powinno zawierać:

 1. wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik 1 lub 2),
 2. oświadczenia studenta dotyczące ochrony danych osobowych (Załącznik  3),
 3. wydruk referatu napisanego według wzoru i zgodnie z wymogami redakcyjnymi – Załącznik nr 4)

wraz z uwagami i poprawkami opiekuna naukowego,

 1. opinię opiekuna naukowego pracy (Załącznik nr 5),
 2. dowód wpłaty za udział w konferencji.

 

Druki zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe niezbędne informacje znajdują się na stronie: http://www.ujk.edu.pl/druki_xxix_kskn.html

           

            Językiem konferencji jest język polski i angielski. Osoby referujące będą miały do dyspozycji tablice i rzutniki multimedialne. Uczestnicy, prezentujący postery, powinny umieścić je w przygotowanym przez Organizatora miejscu przed rozpoczęciem konferencji. Wymiary plakatu: 61x86 cm (A-1).

 

            Plakat powinien zawierać:

 • tytuł pracy,
 • imiona i nazwiska autora /autorów oraz afiliację,
 • wstęp,
 • cel pracy,
 • materiał i metody,
 • wyniki,
 • wnioski,
 • piśmiennictwo.

 

            Prace niespełniające wymogów, zawartych w załącznikach, nie będą przyjęte do zaprezentowania podczas konferencji.

            Organizator wprowadza limit 5 referatów i 2 posterów zgłaszanych przez członków jednego Studenckiego Koła Naukowego. Ponadto student może być autorem lub współautorem jednej pracy. Grupę reprezentującą jedno Koło stanowić może maksymalnie 8 studentów i opiekun. Autorami jednej pracy mogą być co najwyżej 2 osoby.

 

            Koszt uczestnictwa w konferencji został przedstawiony w tabeli. Obejmuje on materiały konferencyjne, serwis kawowy i przekąski, uroczysty bankiet. 

W przypadku nieprzybycia na konferencję wpłata nie podlega zwrotowi.

 

 

Opłata konferencyjna

bez publikacji

Opłata konferencyjna

z publikacją

Student UJK w Kielcach

50 zł

80 zł

Student z innej uczelni

100 zł

130 zł

Opiekunowie

 

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Millenium Bank

31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

do dnia 21 lutego 2020 r.

Termin wpłaty wydłużono do dnia 10 marca 2020 r.

Przelew  opłaty konferencyjnej w  treści tytułu winien zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji:  XXIX KSKN „Człowiek i jego środowisko”.

            Noclegi: Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonać indywidualnie w Domach Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Śląskiej 15 w Kielcach pod numerami tel.: 041-349-73-56, 041-349-73-59.

 

Informacja o konkursie w ramach Konferencji Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

 1. Podczas konferencji zostaną wyłonieni autorzy najlepszych prezentacji. 
 2. Regulamin konkursu oraz skład Komisji znajduje się na stronie: 

http://www.ujk.edu.pl/xxix_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html

 

Informacja o możliwości złożenia pracy do redakcji w czasopiśmie elektronicznym
„Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”
 

Termin utworzenia konta wydłużono do dnia 10 marca 2020 r.

 1. W przypadku osób publikujących po raz pierwszy warunkiem opublikowania pracy jest utworzenie do dnia 21.02.2020 r. własnego konta na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/, następnie umieszczenie pliku z artykułem, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi autorów.  Skrócona instrukcja znajduje się na stronie.
 2. Konieczne jest naniesienie wszystkich zmian i poprawek  zawartych w recenzji. Decyzja, dotycząca  publikacji artykułu, podejmowana jest  przez Recenzentów oraz Radę Naukową czasopisma.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem Konferencji:

Centrum Nauki i Kultury  UJK
mgr Marzena Sochacka
E-mail: sekretariatkskn@ujk.edu.pl
Telefon: (41) 349-78-95 (od poniedziałku do piątku w godzinach 1100-1500)

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka