XXX Konferencja SKN Człowiek i jego środowisko

 

Centrum Nauki i Kultury UJK
zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej|
XXX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”
pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:

- nauki humanistyczne,

- nauki społeczne,

- nauki teologiczne,

- sztukę.

Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:

- nauki ścisłe i przyrodnicze,

- nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

- nauki rolnicze,

- nauki inżynieryjno-techniczne,

Sekcji posterowej    –   wszystkie dziedziny nauki

 

Konferencja odbędzie się w terminie 22–23 kwietnia 2021 r.

 

Komitet Honorowy

dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. Kształcenia 

dr Marek Stachurski

Komitet Naukowy

Przewodniczący:           dr hab. Paulina Forma, prof. UJK

Wiceprzewodniczący:   dr Michała Stachura

Sekretarz:                      dr Joanna Rogalska, dr Aneta Węgierek-Ciuk

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:           dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK

Wiceprzewodniczący:   mgr Marcin Walczak, dr hab. Artur Zieliński, prof. UJK

Sekretarz:                      dr Tomasz Łączek, mgr Marzena Sochacka

Członkowie:                  dr Janusz Krywult, Paweł Kwiecień, Mateusz Pawlusiński, dr Marcin Szplit

 

 

 

INFORMACJA O WARUNKACH UCZESTNICTWA

 

Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń (osobiście lub pocztą elektroniczną):

 • 15.03.2021 r.
 • Centrum Nauki i Kultury UJK w Kielcach, ul. Śląska 15A, pok. nr 8, 25-369 Kielce lub na adres: sekretariatkskn@ujk.edu.pl

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji powinno zawierać:

 1. wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik 1 lub 2 - skan w formacie pdf),
 2. oświadczenia studenta dotyczące ochrony danych osobowych (Załącznik 3 – skan w formacie pdf),
 3. plik z pracą (nazwany według schematu: Nazwisko.Imię.NazwaKoła.pdf, np. Kowalski. Jan.SKNGeografów.pdf) lub wydruk referatu (napisanego według wzoru i zgodnie z wymogami redakcyjnymi – Załącznik nr 4) albo plakat w wersji elektronicznej w formacie PDF (jedna strona formatu A1 lub A0) po korekcie opiekuna naukowego,
 4. opinię opiekuna naukowego pracy (Załącznik nr 5),
 5. dowód wpłaty za udział w konferencji.

 

Druki zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://www.ujk.edu.pl/xxx_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html

 

Językami konferencji są polski i angielski.

 

Prace niespełniające wymogów zawartych w załącznikach, nie będą przyjęte do zaprezentowania podczas konferencji.

 

Organizator wprowadza limit 5 referatów i 2 posterów zgłaszanych przez członków jednego studenckiego koła naukowego. Ponadto student może być autorem lub współautorem jednej pracy. Grupę reprezentującą jedno Koło stanowić może maksymalnie 8 studentów i opiekun. Autorami jednej pracy mogą być co najwyżej 2 osoby.

 

Koszt uczestnictwa w konferencji został przedstawiony w tabeli.

W przypadku nieuczestniczenia w konferencji wpłata nie podlega zwrotowi.

 

 

Opłata konferencyjna

Opłata za publikację

Student UJK w Kielcach

50 zł

50 zł

Student z innej uczelni

50 zł

100 zł

Opiekunowie

 

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 15 marca 2021 r. na konto:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Millenium Bank

31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

Jako tytuł przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji:
30. KSKN „Człowiek i jego środowisko”.

 

 

INFORMACJA O KONKURSIE
W RAMACH KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
„CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO”

 

 1. Podczas konferencji zostaną wyłonieni autorzy najlepszych prezentacji.
 2. Regulamin konkursu oraz skład Komisji znajduje się na stronie:
  https://www.ujk.edu.pl/xxx_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html

 

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA PRACY
DO REDAKCJI W CZASOPIŚMIE ELEKTRONICZNYM
„Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”

 

 1. W przypadku osób publikujących po raz pierwszy warunkiem opublikowania pracy jest utworzenie do dnia 15.03.2021 r. własnego konta na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/, następnie umieszczenie pliku z artykułem zgodnie z instrukcjami dotyczącymi autorów publikacji. Skrócona instrukcja znajduje się na stronie:
  https://www.ujk.edu.pl/xxx_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html
 2. Konieczne jest naniesienie wszystkich zmian i poprawek, zawartych w recenzji. Decyzja, dotycząca publikacji artykułu, podejmowana jest przez recenzentów oraz Radę Naukową czasopisma.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem Konferencji (od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1500):

Centrum Nauki i Kultury UJK

mgr Marzena Sochacka

e-mail: sekretariatkskn@ujk.edu.pl

telefon: (41) 349-78-95

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka