Komunikat Kanclerza w sprawie podjęcia działań, mających na celu obniżenie kosztów opłat za energię elektryczną i cieplną w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komunikat
Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 28 lipca 2022 roku


w sprawie podjęcia działań, mających na celu obniżenie kosztów opłat za energię elektryczną i cieplną w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Szanowni Państwo,

drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej i cieplnej zmuszają nas do podjęcia działań, mających na celu obniżenie ponoszonych przez nasz Uniwersytet kosztów opłat. Jest to również możliwe poprzez zmniejszenie zużycia energii. W związku z tym apeluję do Państwa o racjonalne podejście do zaistniałej sytuacji i maksymalne ograniczenie zużycia energii w zajmowanych pomieszczeniach.

Oszczędność energii – lista najistotniejszych działań:

  1. Wyłącz oświetlenie sztuczne, gdy naturalne jest wystarczające.
  2. Wyłącz oświetlenie w pomieszczeniach, w których się nie przebywa.
  3. Przy włączonej klimatyzacji dbaj o to, by były zamknięte drzwi i okna.
  4. W sezonie grzewczym – pomieszczenia wietrz intensywnie i maksymalnie krótko.
  5. Dbaj o umiejętne i możliwie najdokładniejsze nastawienie ogrzewania.
  6. Gotuj tylko tyle wody ile wykorzystasz.
  7. Jeżeli Twój charakter pracy na to pozwala
    – wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższych okresów bezczynności; nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania – świecąca dioda na urządzeniu wskazuje, że nadal zużywa ono energię; wyłącz komputer, radio, itp., a ładowarkę usuń z gniazdka, jeżeli tych urządzeń w tej chwili nie używasz.


Liczę na Państwa zrozumienie i zaangażowanie w proces optymalnego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w naszej Uczelni.

Kanclerz UJK
Dr Aleksandra Pisarska

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka