Komunikat w sprawie obowiązku sporządzania faktur za usługi edukacyjne

Komunikat w sprawie obowiązku sporządzania faktur za usługi edukacyjne

Informuję, że obowiązek sporządzania faktur z tytułu opłat za usługi edukacyjne spoczywa na dziekanatach wydziałów.

Kanclerz UJK
mgr Janina Pierścińska

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka