Komunikat w sprawie obowiązku sporządzania faktur za usługi edukacyjne

Komunikat w sprawie obowiązku sporządzania faktur za usługi edukacyjne

Informuję, że obowiązek sporządzania faktur z tytułu opłat za usługi edukacyjne spoczywa na dziekanatach wydziałów.

Kanclerz UJK
mgr Janina Pierścińska


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka