Informacja o rozliczaniu wydatku w Uczelni

Informacja o rozliczaniu wydatku w Uczelni

Uprzejmie informuję, że w związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią nie będzie możliwe rozliczenie żadnego wydatku poniesionego bez wcześniejszego złożenia zapotrzebowania. W związku z tym przypominam, że zakupy jakichkolwiek towarów lub usług mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w oparciu o zatwierdzone do realizacji zapotrzebowanie (zgodne z Zarządzeniem Rektora nr 26/05). Żadne inne wydatki nie będą uwzględniane i rozliczane. Jeżeli pracownik Uczelni zaciągnie zobowiązanie finansowe bez zatwierdzonego do realizacji zapotrzebowania zostanie obciążony kosztem tego zakupu.

Kanclerz UJK


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka