Informacja o rozliczaniu wydatku w Uczelni

Informacja o rozliczaniu wydatku w Uczelni

Uprzejmie informuję, że w związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią nie będzie możliwe rozliczenie żadnego wydatku poniesionego bez wcześniejszego złożenia zapotrzebowania. W związku z tym przypominam, że zakupy jakichkolwiek towarów lub usług mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w oparciu o zatwierdzone do realizacji zapotrzebowanie (zgodne z Zarządzeniem Rektora nr 26/05). Żadne inne wydatki nie będą uwzględniane i rozliczane. Jeżeli pracownik Uczelni zaciągnie zobowiązanie finansowe bez zatwierdzonego do realizacji zapotrzebowania zostanie obciążony kosztem tego zakupu.

Kanclerz UJK

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka