Komunikat w sprawie planu zamówień publicznych

Komunikat w sprawie planu zamówień publicznych

Kielce, 9.01.2013 r.

 

Informuję, że wyznacza się bezwzględny i ostateczny termin złożenia planów zamówień publicznych do dnia 10 stycznia br. do godziny 15.00

Brak złożenia planu zamówień publicznych do w/w terminu skutować będzie brakiem możliwości realizacji zakupów w 2013 roku.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka