Komunikat Kanclerza w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia na życie

Komunikat Kanclerza Nr 1/2019

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że z dniem 28 lutego br. wygasa umowa z Nationale Nederlanden, dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia grupowego pracowników naszego Uniwersytetu.
 
W związku z powyższym, dla zapewnienia kontynuacji dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej pracowników, uczelnia podpisała wniosek o zawarcie polisy z towarzystwem ubezpieczeniowym WARTA od 1 marca 2019 r., na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.
 
Wysokość miesięcznej składki wynosi 46,00 zł lub 57,00 zł za osobę w zależności od wybranej opcji.
 
Pracownicy, którzy wyrażają wolę objęcia takim ubezpieczeniem, proszeni są o wypełnienie stosownej deklaracji, której druk dostępny jest wraz z innymi informacjami, dotyczącymi oferty i warunków ubezpieczenia, na stronie UJK: http://www.ujk.edu.pl/Ubezpieczenie_na_zycie.html
 
Wypełniony dokument należy złożyć w wersji papierowej do Działu Płac do dnia 15 marca 2019 r.
 
Pracownicy przystępujący do ubezpieczenia grupowego zobowiązani są również do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącanie składek z wynagrodzeń.
 
 

Kanclerz

dr Aleksandra Pisarska

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka