prof. dr hab. Stanisław Głuszek

prof. dr hab. Stanisław GłuszekImiona i Nazwisko Stanisław Zbigniew GŁUSZEK

Data i miejsce urodzenia 17.02.1954 r., Bodzentyn


Wykształcenie:

 • Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi – w latach 1972-1978
 • Uzyskanie I stopnia specjalizacji z chirurgii ogólnej – 1980 r.
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi – 1981 r.
 • Uzyskanie II stopnia specjalizacji z chirurgii ogólnej – 1984 r.
 • Uzyskanie II stopnia specjalizacji z chirurgii onkologicznej w Instytucie Onkologii w Warszawie – 1986 r.
 • Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w Akademii Medycznej w Białymstoku – 1997 r.
 • Uzyskanie tytułu profesora nauk medycznych – 2003 r.

Tematyka badawcza:    

 • chirurgia onkologiczna, nowotworów jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby
 • problematyka ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki, uwarunkowania genetyczne
 • patologia chirurgiczna układu pokarmowego
 • chirurgia endokrynologiczna (tarczyca i nadnercza)
 • leczenie otyłości (bariatria), zespół metaboliczny, obesitologia, problematyka żywienia pozajelitowego i dojelitowego
 • chirurgia laparoskopowa
 • genetyka medyczna

Stanowiska i sprawowane funkcje (w latach od - do):

 • Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Kielcach (1988-2000)
 • Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urazowej Szpitala Miejskiego w Kielcach (2001-2005)
 • Ordynator, a następnie kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (od 2005 r. - nadal)
 • Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii Ogólnej (od 1991 r. -nadal)
 • Konsultant Regionalny ds. chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej (od 2000 r.)
 • Profesor nadzwyczajny w Instytucie Kształcenia Medycznego (IKM) Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) (2001-2004)
 • Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego i Społecznego IKM, później przekształcony w Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego (2001-2019)
 • Profesor zwyczajny Akademii Świętokrzyskiej (obecnie UJK) (od 2004 r. - nadal)
 • Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu AŚ w Kielcach (2006-2007)
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu (2007-2015), później Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (2015-2016)
 • Prorektor ds. Medycznych UJK (2016-2020)


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Autor i współautor blisko 400 publikacji naukowych, redaktor 20 monografii z zakresu chirurgii, problematyki etyki i filozofii medycyny oraz organizacji kształcenia medycznego

Publikacje naukowe indeksowane w bazie Web of Science210, PUBMED - 113

Liczba cytowań publikacji w bazie Web of Science1860, bez autocytowań -  1780

IF – 168,8 (Biblioteka UJK),  Indeks H: 13;  Scopus - 11

Udział w badaniach naukowych

 • Kierownik projektów finansowanych przez MNiSW oraz współautor projektu NCN
 • Członek Polskiej Grupy Badań nad Rakiem Jelita Grubego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie
 • Udział w programie badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
 • Badania w ramach Rejestru Onkologicznego GIST (CO-I Warszawa)
 • Jest inspiratorem i jednym z głównych badaczy epidemiologii i determinacji genetycznej zapaleń i raka trzustki
 • Koordynuje badania dotyczące zespołu metabolicznego oraz problematyki klinicznej leczenia otyłości

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

 • współudział w uruchomieniu kilku kierunków kształcenia: ratownictwo medyczne (I stopień), kosmetologia (I stopień), położnictwo (II stopień), zdrowie publiczne (II stopień),
 • współudział w utworzeniu kierunku lekarskiego
 • autorstwo materiałów naukowo-dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu na różnych jego poziomach
 • pełnienie funkcji promotora w 15 przewodach doktorskich

Wybrane staże i  zagraniczne wizyty naukowe:

 • Kurs z zakresu chirurgii onkologicznej w Instytucie Onkologii w Amsterdamie - 1998
 • Kurs z zakresu chirurgii laparoskopowej w Europejskim Instytucie Telechirurgii w Strasburgu (1995, 1996 i 1999 r.)
 • Staż w St. Luke's-Roosevelt Hospital Center w Nowym Jorku (1999 r.)
 • Podyplomowy Kurs Chirurgii Trzustki w Ulm (2000 r.)
 • Staż  w Cleveland Clinic, Ohio, USA (2015 r.)

Wybrane nagrody i wyróżnienia

 • I nagroda za pracę naukową Experimental studies on hormonal changes following various types of vagotomy. Międzynarodowy Kongres Chirurgów, Mediolan (1988)
 • I nagroda Polskiego Towarzystwa Żywienia Poza- i Dojelitowego za pracę o znaczeniu żywienia w raku żołądka i wpustu (2000)
 • Laureat medalu: Gloria Medicinae (2001)
 • Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia (2004)
 • Lekarz Roku (2012)
 • Człowiek Roku w plebiscycie Echa Dnia (2014)
 • Laureat Nagrody Miasta Kielce (2016)
 • Laureat Nagrody Wojewody Laur Świętokrzyski (2016)
 • Kilkukrotnie wyróżniony za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne Nagrodami Rektora

Recenzent

 • 18 rozpraw doktorskich
 • 4   habilitacji
 • 3  recenzji do tytułu profesora
 • 3 recenzji na stanowisko profesora
 • Wielu projektów ministerialnych (KBN)

Członkostwo w towarzystwach, komisjach, redakcjach czasopism

 • Przewodniczący Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (1986-2002)
 • Założyciel i Przewodniczący Oddziału Świętokrzyskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich (1988-2003)
 • Członek towarzystw medycznych krajowych i międzynarodowych: PTL, TCHP, PTG, PTO, PTCHO, EAES, ESPEN, IGCC, ESSO, EPC, APA
 • Redaktor Naczelny czasopisma Medical Studies (Studia Medyczne) – od 2008 r.
 • Członek komitetów redakcyjnych „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”, „Proktologii”, „Problemów Lekarskich”, „Studiów Medycznych”, „Wideochirurgii”, „Przeglądu Gastroenterologicznego”,  „Postępy Żywienia Klinicznego”


 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka