Poczet rektorów

Kadencja 1969-1972

Rektor Malinowski w todze

dr Tadeusz Malinowski

Kadencja 1984-1987

Rektor Czarny w todze

prof. dr hab. Zdzisław Czarny

 

Kadencja 1973-1980

Rektor Staszyński w todze

doc. dr Edmund Staszyński

Kadencja 1987-1990

Rektor Nizurski w todze

prof. dr hab. Mirosław Niziurski

 

 

Kadencja 1981-1984

Rektor Jurkiewicz w todze

prof. dr hab. Henryk Jurkiewicz

Kadencja 1990-1993, 1993-1996

Rektor Kołątaj w todze

prof. dr hab. Adam Kołątaj

 

 

Kadencja 1996-1999

Rektor Cieśliński w todze

prof. dr hab. Stanisław Cieśliński

Kadencja 1999-2005

Rektor Massalski w todze

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

Kadencja 2005-2008, 2008-2012

Rektor Renz w todze

prof. dr hab. Regina Renz

Kadencja 2012-2016, 2016-2020

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka