50 lat uczelni

Budynek Hali sportowej, w tle BibliotekaUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce, to obecnie prężnie rozwijająca się i największa uczelnia na terenie województwa świętokrzyskiego. Jest instytucją akademicką o znaczącej i ugruntowanej pozycji naukowej w kraju. Uniwersytet Jana Kochanowskiego łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Nawiązuje do przeszłości i bogatych tradycji miasta i regionu oraz daje impuls do dalszego rozwoju Kielc jako miasta uniwersyteckiego. Współtworzy naukowy, kulturalny, społeczny i gospodarczy potencjał regionu świętokrzyskiego.

Z perspektywy ostatniego dziesięciolecia wyraźnie widać charakter i zakres zmian zachodzących w naszej Uczelni. Współczesny Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest uczelnią nowoczesną, dostosowaną do standardów uniwersyteckich XXI wieku oraz jedną z najlepiej wyposażonych uczelni w Polsce pod względem bazy naukowo-dydaktycznej. Tak dynamiczny rozwój Uniwersytetu stał się możliwy m.in. dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa. W ostatniej dekadzie Uczelnia pozyskała tą drogą finansowania blisko 500 milionów złotych, w efekcie czego nastąpiła znacząca rozbudowa Kampusu Uniwersyteckiego. Powstały znakomicie wyposażone i nowoczesne sale dydaktyczne oraz specjalistyczne laboratoria, stanowiące doskonałe zaplecze dydaktyczne oraz bazę naukową dla prowadzenia wielokierunkowych badań, które umożliwiają rozwój kadry uniwersyteckiej.

Budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Stan zatrudnienia pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosi 1543 osób, w tym 961 nauczycieli akademickich oraz 582 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Na wszystkich kierunkach i formach studiów kształci się aktualnie 11 849 studentów i doktorantów, w tym blisko 600 obcokrajowców. Uniwersytet Jana Kochanowskiego należy do grupy najchętniej wybieranych i najpopularniejszych uczelni w kraju. Statystyki z przeprowadzonych w ostatnich latach rekrutacji świadczą o stale rosnącym zainteresowaniu naszą ofertą dydaktyczną na wszystkich poziomach studiów.

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki. Proponowana przez Uniwersytet oferta kształcenia jest sukcesywnie wzbogacana o nowe propozycje kierunków, związane z  potrzebami współczesnego rynku pracy. Poszerzamy ofertę kształcenia w języku angielskim. W ostatnich latach wprowadzono kilka, cieszących się dużą popularnością i zainteresowaniem młodzieży, kierunków studiów, takich jak prawo, psychologia, kryminologia stosowana, kosmetologia, dietetyka, inżynieria danych, komunikacja społeczna, kierunek lekarski – w języku polskim i angielskim (English Division). Nowością w roku akademickim 2019/2020 jest m.in. logopedia ogólna. Uniwersytet prowadzi kształcenie na 10 kierunkach studiów doktoranckich, na których studiuje aktualnie blisko 300 doktorantów.

Budynek Centrum Biznesu UJK

Od 1 października 2019 roku kształcenie doktorantów odbywa się już w nowo powołanej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, obejmującej cztery sekcje dziedzinowe: nauk humanistycznych [dyscyplina: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo]; nauk społecznych [dyscyplina: nauki prawne, nauki o polityce i administracji]; nauk medycznych i nauk o zdrowiu [dyscyplina: nauki medyczne, nauki o zdrowiu] oraz nauk ścisłych i przyrodniczych [dyscyplina: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku]. Priorytetem Szkoły Doktorskiej jest wysokospecjalistyczne kształcenie młodych naukowców, zdobycie przez doktorantów umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na prowadzenie samodzielnych badań naukowych i upowszechnianie ich wyników.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego posiada aktualnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie 14 dyscyplin naukowych oraz doktora habilitowanego w zakresie 4 dyscyplin. 

Budynek Rektoratu UJK nocą

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka