dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK

dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJKUrodzona 30 maja 1963 roku w Kielcach. Nauczyciel akademicki, pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji, zarządzania i ekonomiki w opiece zdrowotnej w Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2008 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu nadała Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w 2016 roku na podstawie cyklu publikacji w zakresie epidemiologii i przebiegu klinicznego ostrego zapalenia trzustki.

W 2008 roku objęła stanowisko wicedyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa. Od 2009-2019 roku prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich, a następnie ds. ogólnych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. W roku akademickim 2019-2020 Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu, Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu i Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa w Collegium Medicum UJK.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, gastroenterologii, uwarunkowań genetycznych chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób trzustki i otyłości. Ważnym nurtem badań są prace nad wpływem czynników społeczno- demograficznych i stylu życia na ryzyko otyłości, zaburzeń lipidowych i zespołu metabolicznego oraz polityka senioralna i gerontologia.

Dorobek naukowy zawiera ponad 110 publikacji o łącznej punktacji 822 MNiSW/KBN do 2018 r. i 905 pkt. od 2019-2020 r.; 63,914 IF, Index Hirscha (Web of Science) 10.

Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za wyróżniające osiągnięcia naukowe w 2015 i 2017 roku oraz za wyróżniające osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne w 2008, 2009. III miejsce w konkursie Nauczyciel Roku 2013 przyznanej przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nagroda zasłużona dla zawodu w kategorii nauka przyznana przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.

Prof. Dorota Kozieł jest członkiem towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne - przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego 2011 – 2019 r. obecnie sekretarz, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polski Klub Trzustkowy, European Pancreatic Club. Członek rady naukowej i redaktor tematyczny czasopisma Studia Medyczne. Staż naukowy: International Observership Program In the Digestive Disease Institite; Department of Bariatric and Metabolic Institute Cleveland Clinic USA 2015 r. Recenzent ponad 100 prac w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych oraz kilkudziesięciu prac w zagranicznych czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu IF.  Promotor i promotor pomocniczy trzech przewodów doktorskich. Recenzent trzech rozpraw doktorskich i członek kilkunastu komisji doktorskich oraz egzaminator przedmiotu kierunkowego.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek. Członek Senatu UJK w latach 2012-2020. Członek Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Kierownik projektów naukowych i dydaktycznych: SIMED - symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach, Regionalna Inicjatywa Doskonałości, którego celem jest intensywny rozwój naukowy i badawczy Collegium Medicum. Środki przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to 12 milionów zł. Czynniki determinujące zachorowanie i przebieg ostrego zapalenia trzustki - projekt badań statutowych.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka