Wysokość opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022

Wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022

 

opłata rekrutacyjna na kierunku:

– edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (pierwszy stopień, drugi    stopień – dla absolwentów innych kierunków posiadający przygotowanie muzyczne, których obowiązuje sprawdzian predyspozycji muzycznych)

– sztuki plastyczne (pierwszy stopień)

– Visual Arts (pierwszy i drugi stopień)

– wzornictwo (pierwszy stopień)

 

150,00 zł

opłata rekrutacyjna na kierunek wychowanie fizyczne (pierwszy stopień)

100,00 zł

opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki

85,00 zł

opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe

85,00 zł

opłata rekrutacyjna na kursy dokształcające

20,00 zł

 

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka