Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiental Learning and Community Service E+DIETing_LAB

loga

Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiental Learning and Community Service

E+DIETing_LAB

 

Konkurs: Call 2021 Round 1 KA2 – Współpraca w sektorze Szkolnictwa Wyższego

 

Tytuł projektu: Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiental Learning and Community Service

Numer projektu: 2021-1-ES01-KA220-HED-000032074
Akronim: E+DIETing_LAB

Czas realizacji: 01.03.2022 – 28.02.2025 (36 miesięcy)

Konsorcjum projektowe:

 1. Fundación Universidad Europea del Atlántico, Hiszpania – lider projektu
 2. Universidad de Valladolid, Hiszpania
 3. Fachhochschule St Poelten Gmbh, Austria
 4. Universidade do Porto, Portugalia
 5. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Belgia
 6. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Budżet projektu: 394 190,00 EUR

Osoba do kontaktu:

dr Magdalena Lelonek – scientific expert, researcher

e-mail: magdalena.lelonek@ujk.edu.pl

Opis projektu

Projekt E+DIETing_LAB ma na celu poprawę stanu zdrowia poprzez promowanie odpowiednich nawyków żywieniowych i aktywność fizyczną. Według WHO, jedną z przyczyn chorób niezakaźnych jest nadwaga. W leczeniu tych chorób kluczowe znaczenie ma prawidłowe odżywianie. W Europie 40% osób dorosłych jest otyłych lub ma nadwagę. Co więcej, na świecie nadwagę ma ponad 2,1 miliarda osób (Lancet, 2017). Problem ten jest coraz częstszy w krajach rozwiniętych. Pojawia się również więcej schorzeń spowodowanych złymi nawykami żywieniowymi i siedzącym stylem życia (Mozaffarian, 2014).

Dietetyk zajmuje się osobami przebywającymi na dietach z powodu choroby jak i osobami zdrowymi. Nie ulega wątpliwości, że rola dietetyka jest niezwykle cenna.

Projekt głównie skupia się na:

 • reakcji na coraz częstsze problemy zdrowotne spowodowane odżywianiem,
 • dostępie do praktycznej wiedzy o dietetyce,
 • doskonaleniu umiejętności interpersonalnych dietetyków,
 • rozpowszechnianiu konceptu odpowiedzialności społecznej,
 • promocji zdrowego odżywiania.

Projekt skierowany jest do studentów kształcących się w obszarze dietetyki oraz do dietetyków podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Projekt zakłada także powstanie aplikacji dla studentów dietetyki oraz wirtualnego laboratorium, w którym możliwa będzie symulacja pracy z pacjentem. Moduł będzie nadzorowany przez wykładowców.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka