Psyc.E.In. Psychological early intervention: clinical training

loga

 

Psyc.E.In. - Psychological early intervention: clinical training

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Konkurs: Call for proposals 2020 — EAC/A02/2019 Erasmus+ Programme

 

logo pei

Tytuł projektu: Psyc.E.In. – Psychological early intervention: clinical training

Numer Projektu: 2020-1-PL-KA202-082075

Akronim: Psych.E.In.

Czas realizacji: 01.11.2020 – 31.10.2022 (24 miesiące)

Strona www: https://psychein.pixel-online.org/

Konsorcjum projektowe:

 1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – lider projektu
 2. Associazione EMDR Italia, Włochy
 3. Pixel – Associazione Culturale, Włochy
 4. Institut Alfred Adler de Paris, Francja
 5. Institute of Group Analysis Athens, Grecja
 6. Asociace klinických psychologů České republiky, Czechy
 7. Univerity of Presov, Słowacja

Przyznane dofinansowanie: 299 860, 00 EUR

Kierownik merytoryczny projektu: dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Collegium Medicum

e-mail: monika.szpringer@ujk.edu.pl

tel. 41 349 69 31

 

Koordynator projektu ds. administracyjnych: Beata Banach-Rząca

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

e-mail: bbanach@ujk.edu.pl,

tel. 41 349 72 67

 

Opis projektu

Na skutek kryzysu zdrowotnego spowodowanego pandemią Covid-19, szczególną uwagę przywiązuje się obecnie do kluczowych kompetencji psychologów, psychoterapeutów oraz szeroko pojętej grupy ratowników zaangażowanych w interwencje psychologiczne w nagłych wypadkach. Nowym priorytetem społecznym stało się opanowanie kryzysu humanitarnego wywołanego pandemią COVID-19.Kluczową rolę odgrywa dzisiaj „psychological early intervention” rozumiana w projekcie jako interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.

Projekt skierowany jest do psychologów, psychoterapeutów, psychoanalityków oraz osób odpowiedzialnych za ich szkolenie (trenerzy i nauczyciele). Uczestnikami badań będą osoby w różnych przedziałach wiekowych oraz sytuacjach życiowych (dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z problemami psychicznymi, oraz osoby z demencją) narażone na wszelkiego rodzaju kryzysy natury psychicznej spowodowane traumatycznymi wydarzeniami takimi jak: problemy zdrowotne (np. na skutek pandemii COVID-19), katastrofy naturalne (trzęsienia ziemi, tornada itp.), problemy społeczne (zamieszki, konflikty zbrojne, problemy z uchodźctwem, ataki terrorystyczne, samobójstwa, prześladowania, nagłe śmierci, porwania, samotność) oraz zjawiska o skali globalnej (terroryzm, kryzysy ekonomiczne).

Główne cele projektu obejmują

 • poprawę kluczowych kompetencji psychologów, psychoterapeutów i psychoanalityków,
 • uzupełnienie kompetencji pedagogicznych z zakresu „early psychological intervention” nauczycieli, trenerów i innych osób prowadzących szkolenia psychologów, psychoterapeutów i psychoanalityków
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz traumie wśród psychologów, psychoanalityków i psychoterapeutów
 • wykwalifikowane wsparcie innych ratowników np. personelu medycznego
 • wsparcie psychologiczne osób na poziomie społecznym mające na celu szybszą rekonwalescencję po traumatycznych wydarzeniach.

 

Zadania

W projekcie zostaną wypracowane tzw. rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs). Będą to innowacyjne, e-learningowe szkolenia, kursy oraz materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki dedykowane psychologom, psychoterapeutom, psychoanalitykom oraz ich trenerom, udostępnione na platformie MOOC (Massive Open Online Courses).

Jako Rezultat pracy intelektualnej IO1 Psychological Early Intervention: clinical intervention zostaną opracowane dwa szkolenia MOOC mające na celu poprawę kompetencji psychologów, psychoterapeutów, psychoanalityków (grupa docelowa 1) oraz ich trenerów (grupa docelowa 2), oparte na interaktywnych metodach nauczania i narzędziach, zawierające m.in. materiały video, analizy przypadków, gry i ćwiczenia, symulacje, możliwość wzajemnej oceny wyników (peer evaluation).

Rezultat pracy intelektualnej IO2 Psychological Early Intervention Tool Kit: skills portfolio for psychologists, psychotherapists and psychoanalysts and VET, trainers with role of facilitator in emergency obejmuje dwa zestawy narzędzi dla psychologów, psychoterapeutów, psychoanalityków oraz ich trenerów do samodzielnego szkolenia z uwzględnieniem debriefingu po interwencjach psychologicznych w sytuacjach kryzysowych. Toolkit 1 Experiential soft skills training in Psychological Early Intervention. poprzez wzmacnianie i rozwój kompetencji miękkich takich jak odporność na stres, empatia, czy umiejętność pracy w zespole ma zapobiegać wypaleniu zawodowemu, natomiast Toolkit 2 Psychological Early Intervention coordination and management adresowany do trenerów wspomnianych grup zawodowych ma na celu wzmocnienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie zarządzania, takich jak komunikatywność, umiejętność koordynowania pracy zespołu, czy umiejętność wyznaczania celów.

Jako rezultat pracy intelektualnej IO3 Psychological Early Intervention: Collection of Case Studies powstanie zbiór “case studies” zawierający analizy różnych przypadków w kontekście sytuacji kryzysowych takich jak pandemia COVID-19, konflikty społeczne, wypadki drogowe, katastrofy naturalne etc.

W międzynarodowym projekcie Psyc.E.In. – Psychological early intervention: clinical training ze strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego biorą udział wykładowcy Collegium Medicum oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka