Archiwum

 

2019/2020

 • Sprawozdanie z działalności UKK w roku 2019/2020
  zobacz
 • Rekomendacje do Raportu końcowego z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2019/2020
  zobacz
 • Raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2019/2020
  zobacz
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni
  zobacz pobierz plakat
 • Harmonogram posiedzeń UKK w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  zobacz
 • Prezentacja struktury i zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  zobacz
 • Rekomendacje Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia
  zobacz
 • 2018/2019
 • Rekomendacje do Raportu końcowego z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2018/2019
  zobacz
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2018/2019
  zobacz
 • Raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2018/2019
  zobacz
 • Dni Jakości Kształcenia 2019
  zobacz
 • Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach
  zobacz
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach
  zobacz
 • Rekomendacje Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia
  zobacz
 • Zniesienie minimum kadrowego - informacje o prowadzeniu zajęć
  zobacz
 • Komunikat polskiej Komisji Akredytacyjnej
  zobacz
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019
  zobacz
 • 2017/2018
 • Raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2017/2018
  zobacz
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2017/2018
  zobacz
 • Rekomendacje do Raportu końcowego z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2017/2018
  zobacz
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z zakresu promowania WSZJK
  zobacz
 • Dni Jakości Kształcenia 2018
  zobacz Program DJK
  zobacz rozmowę z Panią Prorektor nt. JK  | zobacz rozmowę z Kierownikiem UCWiR nt. JK
  zobacz materiał nt. DJK
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w UJK w roku akademickim 2017/2018
  zobacz
 • Katalog Przedmiotów wsparcia studentów - wydziałowy
  zobacz
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach – czwarta edycja
  zobacz
 • 2016/2017
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2016/2017
  zobacz prezentację
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2016/2017
  zobacz zobacz wyciąg
 • Rekomendacje po przeprowadzonych w UJK ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych za rok akademicki 2016/2017
  zobacz
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA - za rok akademicki 2016/2017
  zobacz zobacz prezentację
 • Rekomendacje po przeprowadzonych w UJK ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA - za rok akademicki 2016/2017
  zobacz
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z zakresu promowania WSZJK
  zobacz
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w UJK w roku akademickim 2016/2017
  zobacz
 • Dni Jakości Kształcenia 2017
  zobacz
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach – trzecia edycja
  zobacz
 • 2015/2016
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w UJK w roku akademickim 2015/2016
  zobacz
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2015/2016
  zobacz
 • Rekomendacje po przeprowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych za rok akademicki 2015/2016
  zobacz
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA - za rok akademicki 2015/2016
  zobacz
 • Rekomendacje po przeprowadzonych ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA - za rok akademicki 2015/2016
  zobacz
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2015/2016
  zobacz prezentację
 • Raport z oceny WSZJK w roku akademickim 2015/2016
  zobacz
 • Rekomendacje po przeprowadzonych ocenach WSZJK w roku akademickim 2015/2016
  zobacz
 • Dzień Jakości Kształcenia 2016
  zobacz
 • Konkurs dot. prawa autorskiego (1-10 marca 2016)
  zobacz
 • Wyniki konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  zobacz
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach – druga edycja
  zobacz
 • 2014/2015
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2014/2015 zobacz
 • Rekomendacje po przeprowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych za rok akademicki 2014/2015 zobacz
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych - DZIEKANAT - za rok akademicki 2014/2015 zobacz
 • Rekomendacje po przeprowadzonych ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych - DZIEKANAT - za rok akademicki 2014/2015 zobacz
 • Raport końcowy dotyczący losów zawodowych absolwentów UJK
  zobacz
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2014/2015  zobacz prezentację
 • Podsumowanie ocen WSZJK w roku akademickim 2014/2015
  zobacz
 • Rekomendacje po przeprowadzonych ocenach WSZJK w roku akademickim 2014/2015
  zobacz
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2014/2015
  zobacz
 • Program obchodów Dni Jakości Kształcenia w UJK w dniach 15-16 kwietnia 2015 r.
  zobacz
 • Konkurs dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  szczegóły
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach 1 edycja - rozstrzygnięty!
  zobacz
 • 2013/2014
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2013/2014 (zobacz)
 • Rekomendacje po przeprowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych za rok akademicki 2013/2014 (zobacz)
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych - DZIEKANAT - za rok akademicki 2013/2014 (zobacz)
 • Rekomendacje po przeprowadzonych ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych - DZIEKANAT - za rok akademicki 2013/2014 (zobacz)
 • Informujemy, że w związku z udziałem pracowników w szkoleniu począwszy od dnia 9 marca do 22 czerwca br. w poniedziałki Biuro do spraw Jakości Kształcenia i Studiów Doktoranckich będzie czynne w godzinach 7.30 – 11.15.
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2013/2014
  zobacz sprawozdanie | zobacz prezentację
 • Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w r.ak. 2013/2014 (zobacz)
 • 2012/2013
 • Raport końcowy dotyczący Losów zawodowych absolwentów UJK - rocznik 2012/2013
  zobacz
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2012/2013
  zobacz prezentację | zobacz sprawozdanie
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 (zobacz prezentację)
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka