Aktualności

Aktualności

 • 2020/2021
 • Ankieta dot. opinii interesariuszy zewnętrznych na temat przygotowania zawodowego absolwentów UJK – raport z badania ankietowego
  zobacz
 • Wyniki ankiety nt. prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:
  zestawienie ogólne dla Wydziałów
 • Dni Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach
  zobacz
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach
  zobacz zobacz rozstrzygnięcie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni
  zobacz pobierz plakat
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2020/2021
  zobacz
 • Harmonogram posiedzeń UKK w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2020/2021
  zobacz
 • 2019/2020
 • Sprawozdanie z działalności UKK w roku 2019/2020
  zobacz
 • Rekomendacje do Raportu końcowego z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2019/2020
  zobacz
 • Raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2019/2020
  zobacz
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni
  zobacz pobierz plakat
 • Harmonogram posiedzeń UKK w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  zobacz
 • Prezentacja struktury i zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  zobacz
 • Rekomendacje Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia
  zobacz

 

zobacz

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka