Termin składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenta UJK dla studentów kontynuujących naukę w roku akademickim 2024/2025

Informujemy, iż od 01.05.2024r do 16 czerwca 2024 można składać wnioski o przyznanie miejsca w domach studenta UJK na rok akademicki 2024/2025. ( Sekcja Obsługi Domów Studenta pok. 04   DS. Łącznik ul. Śląska 15A – osobiście  lub wysłać w formie papierowej na adres : Dom Studenta Łącznik , ul. Śląska 15A , 25-328 Kielce z dopiskiem Księgowość)

Kryteria przyznawania miejsc w domach studenta są jednolite dla wszystkich Wydziałów, dostępne pod linkiem.

Wnioski znajdują się w zakładce studenci – sprawy socjalno-bytowe – wnioski o przyznanie miejsca w DS.

Informację o decyzji komisji w sprawie przyznania miejsca można uzyskać w domu studenta – który był zaznaczony we wniosku, w Sekcji Obsługi Domów Studenta  lub zostanie przesłana na podany we wniosku studenta adres e-mail.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka