Zasady kwaterowania i przebywania w domach studenta

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji o przyznaniu miejsca w domu studenta. W trakcie procesu kwaterowania nie ma możliwości dokonywania zamiany miejsc.

Rezygnacja z miejsca w domu studenta

Osoba, która zrezygnuje z przyznanego miejsca, jest zobowiązana niezwłocznie poinformować pracowników Sekcji Obsługi Domów Studenta telefonicznie, nr tel. 41 349 73 52, 41 349 73 57,
41 349 73 63 lub mailowo: domy.studenta@ujk.edu.pl.

Termin i godzina kwaterowania

Kwaterowanie odbywa się w godzinach pracy pracowników administracji domów studenta tj. od 7.00 do 15.30.

Procedura kwaterowania

Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenta zgłasza się do recepcji domu studenta, w którym otrzymała miejsce, w celu dokonania zakwaterowania. W trakcie zakwaterowania student lub doktorant jest zobowiązany przedłożyć podpisane przez siebie oświadczenie, potwierdzające m.in. że:

  • zapoznał się z Regulaminem Domów Studenta UJK;
  • zobowiązuje się do terminowego wnoszenia odpłatności za zajmowane miejsce w domu studenta;
  • zobowiązuje się do terminowego wniesienia kaucji;

Po złożeniu oświadczenia osoba, która otrzymała miejsce w domu studenta UJK, otrzymuje w recepcji domu studenta klucz do pokoju.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka