Stypendium socjalne - ustalenia szczegółowe

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 wypłacane jest od października 2023 roku do lutego 2024 roku (pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r.):

Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 – 300,00

1250 zł     

300,01 – 600,00

1150 zł     

600,01 – 860,00

1050 zł      

860,01 – 1090,00

950 zł     

1090,01 – 1294,40

850 zł     

 

Miesięczna kwota zwiększenia stypendium socjalnego - 300 zł.

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 15 września 2023 roku

 

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

 

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 21 września 2023 r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2022 roku 5549 zł.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka