Stypendium socjalne - ustalenia szczegółowe

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od marca 2023 roku do czerwca 2023 roku

 

I. STYPENDIUM SOCJALNE

Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 – 300,00

1180 zł     

300,01 – 600,00

1050 zł     

600,01 – 860,00

950 zł      

860,01 – 1090,00

850 zł     

1090,01 – 1294,40

750 zł     

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego - 300 zł.

 

II. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 23 września 2022 r., przeciętny dochód z pracy
w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2021 r. –  3288 zł.

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   25 stycznia 2023 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka