Stypendium socjalne - ustalenia szczegółowe

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od października 2022 roku do lutego 2023 roku:

pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2022 r.

 

I. STYPENDIUM SOCJALNE

 

Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 – 300,00

1100 zł     

300,01 – 600,00

970 zł     

600,01 – 860,00

870 zł      

860,01 – 1051,70

770 zł     

 

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego - 250 zł.

 

II. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

 

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 23 września 2022 r., przeciętny dochód z pracy
w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2021 r. –  3288 zł.

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   23 września 2022 roku

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka