Rekrutacja

loga

Rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej   

             

Dodatkowa rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej             

Informujemy, że w terminie: od 20.03.2023 r. do 22.03.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tematyka szkoleń

Wyjazd studyjny dobre praktyki w realizacji projektów – ok. 3 dni/grupę

Celem wizyty studyjnej do krajów UE jest nabycie i rozwinięcie umiejętności z zakresu pozyskiwania środków i funduszy zewnętrznych na działalność Uniwersytetu oraz wymiana wiedzy, doświadczenia oraz dobrych praktyk w zakresie szeroko pojętego rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym oraz lokalnym. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

Wyjazd na wizytę organizowany jest bezpośrednio przez zainteresowanych pracowników. Miejsce i termin wizyty należy uzgodnić i przedstawić do biura projektu w terminie do 30.04.2023 r. W przeciwnym razie decyzja o udzieleniu wsparcia w formie wizyty studyjnej zostanie anulowana. Wsparcie zostanie udzielone kolejnej osobie z listy rekrutacyjnej. Wizyta studyjna powinna się odbyć nie później niż do dnia 31.10.2023r.

 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 20.03.2023 r. do 22.03.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt- biuro projektu: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 09.03.2023 r. do 10.03.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cel: podniesienie kompetencji językowych pracowników administracyjnych. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

TEMATYKA SZKOLEŃ

-        Szkolenie językowe poziom B1- 120 godz./gr.

 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 09.03.2023 r. do 10.03.2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Informujemy, że w terminie: od 09.01.2023 r. do 16.01.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cel: podniesienie kompetencji zarządczych i administracyjnych, takich jak: zaawansowana obsługa programów Word i Excel, kompetencje językowe. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

TEMATYKA SZKOLEŃ

-        Szkolenie językowe poziom B1- 120 godz./gr.

-        Szkolenie językowe poziom B2 – 120 godz. /gr.

-        Zaawansowane funkcje edytorskie Word – 16 godz./gr.

-        Excel w praktyce –16 godz./gr

 

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 09 stycznia 2023 r. do 16 stycznia 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_139_2022.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej

                                                                                   

Informujemy, że w terminie od 21.12.2022 r. do 29.12.2022 r. ogłaszamy dodatkowy nabór składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cel: podniesienie kompetencji w zakresie realizacji projektów. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Szkolenie certyfikacyjne PRINCE2

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od
21 grudnia 2022 r. do 29 grudnia 2022 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_104_2019.html ze zmianami

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej

Informujemy, że w terminie: od 17.05.2021 r. do 10.06.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cel: podniesienie kompetencji zarządczych i administracyjnych, takich jak: zarządzanie projektami i zespołem, realizacja projektów, zaawansowana obsługa programów Word i Excel, kompetencje językowe. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

TEMATYKA SZKOLEŃ

-        Szkolenie językowe poziom B1- 120 godz./gr.

-        Szkolenie językowe poziom B2 – 120 godz. /gr.

-        Zaawansowane funkcje edytorskie Word – 16 godz./gr.

-        Excel w praktyce –16 godz./gr

-        Szkolenie certyfikacyjne PRINCE2

-        Szkolenie przygotowujące do egzaminu Project Management Professional

-        Wyjazd studyjny (do krajów europejskich) dobre praktyki w realizacji projektów – ok.
3 dni/gr.

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 17 maja 2021 r. do 10 czerwca 2021 roku w formie elektronicznej, pod warunkiem iż dokument jest podpisany i przesłany w formie scanu (email: lucyna.dygas@ujk.edu.pl). Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_104_2019.html

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


Rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej

Informujemy, że ogłaszamy dodatkowy nabór składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na szkolenie językowe poziom B1 – 120 godzin

Na szkolenie zrekrutowanych zostanie maksymalnie 5 osób

Cel: podniesienie kompetencji zarządczych i administracyjnych, takich jak: zarządzanie projektami i zespołem, realizacja projektów, zaawansowana obsługa programów Word i Excel, kompetencje językowe. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 12 października 2021 r. do 13 października 2021 roku w godz. 8.00-9.00 do Lucyny Dygas, ul. Żeromskiego 5 pok. nr 16. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_104_2019.html

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy


Rekrutacja do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” – szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej i administracyjnej

Informujemy, że w terminie od 21.12.2022 r. do 29.12.2022 r. ogłaszamy dodatkowy nabór składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cel: podniesienie kompetencji w zakresie realizacji projektów. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Szkolenie certyfikacyjne PRINCE2

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od
21 grudnia 2022 r. do 29 grudnia 2022 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_104_2019.html ze zmianami

 

Pliki do pobrania:

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka