Zgłoszenie chęci uczestnictwa

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowegow wyznaczonym terminie rekrutacji poszczególnych szkoleń. Pracownicy zakwalifikowani na szkolenia zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji Uczestnictwa oraz Oświadczenia Uczestnika. Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do Lucyny Dygas, pok. 16 ul. Żeromskiego 5.

Dokumenty do pobrania:

Formularz: https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/11/zarzadzenie-104-2019-ws-Regulaminu_AR-z1.pdf

Oświadczenie: https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/11/zarzadzenie-104-2019-ws-Regulaminu_AR-z3.pdf

Deklaracja: https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/11/zarzadzenie-104-2019-ws-Regulaminu_AR-z2.pdf

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka