Доступність університету

Університет імені Яна Кохановського в Кельцях, один з вісімнадцяти державних класичних університетів у Польщі, динамічно розвивається та є найбільшим університетом у Свентокшиському воєводстві. Це академічна установа зі значною та усталеною науковою позицією в країні. Університет імені Яна Кохановського поєднує традиції з сучасністю. Він посилається на минуле та багаті традиції міста та регіону, та дає поштовх для подальшого розвитку Кельце як університетського міста. Сприяє розвитку наукового, культурного, соціального та економічного потенціалу Свентокшиського регіону.

З перспективи останнього десятиліття можна чітко побачити характер і масштаби змін, що відбуваються в нашому університеті. Сьогоднішній Університет імені Яна Кохановського - це сучасний університет, адаптований до університетських стандартів 21-го століття та один з найкраще оснащених університетів Польщі з точки зору наукової та навчальної бази. Такий динамічний розвиток Університету став можливим, зокрема, завдяки структурним фондам Європейського Союзу та грантам з державного бюджету. За останнє десятиліття Університет отримав майже п'ятсот мільйонів злотих фінансування цим шляхом, що призвело до значного розширення університетського кампусу. Були створені чудово обладнані та сучасні навчальні кабінети та спеціалізовані лабораторії, що забезпечують чудові умови для викладання та наукову базу для багатовекторних досліджень, які сприяють розвитку співробітників університету.

Станом на 1 січня 2021 року в Університеті Яна Кохановського в Кельцях працює одна тисяча п'ятсот сорок три особи, з них дев'ятсот шістдесят один академічний та п'ятсот вісімдесят два неакадемічних працівники. Наразі в університеті навчається одинадцять тисяч вісімсот сорок дев'ять студентів і докторантів за всіма спеціальностями та формами навчання, з них майже шістсот іноземців. Університет імені Яна Кохановського - один з найуспішніших і найпопулярніших університетів країни. Статистика набору за останні роки свідчить про постійно зростальний інтерес до нашої навчальної пропозиції на всіх рівнях навчання.

Університет надає освіту у п'ятдесяти напрямках навчання та майже ста п'ятдесяти спеціальностях практично у всіх наукових галузях, включаючи гуманітарні, соціальні, медичні науки, точні та природничі науки та мистецтво. Запропонована університетом пропозиція освіти поступово збагачується новими пропозиціями напрямків навчання, пов'язаних з потребами сучасного ринку праці. Ми розширюємо пропозицію навчання англійською мовою. В останні роки було запроваджено кілька напрямків навчання, які користуються великою популярністю і цікавлять молодь, таких як право, психологія, прикладна кримінологія, косметологія, дієтологія, інженерія даних, соціальна комунікація, медичний напрямок - польською та англійською мовами (English Division). Новинкою 2019 та 2020 навчального року є, серед іншого, загальна логопедія. Університет надає освіту за десятьма докторськими програмами, на яких наразі навчається близько 300 докторантів.

З 1 жовтня 2019 року підготовка докторантів вже відбувається у новоствореній Докторській Школі Університету імені Яна Кохановського, яка складається з чотирьох галузевих секцій: гуманітарні науки (дисципліни: історія, лінгвістика, літературознавство); соціальні науки (дисципліни: юридичні науки, політичні науки та управління); медичні науки та науки про здоров'я (дисципліни: медичні науки, науки про здоров'я); точні та природничі науки (дисципліни: біологічні науки, хімічні науки, фізичні науки, науки про Землю та довкілля). Пріоритетом Докторської Школи є вузькоспеціалізована підготовка молодих науковців, набуття докторантами навичок та соціальних компетенцій, які дають їм змогу проводити самостійні наукові дослідження та поширювати їх результати.

Університет імені Яна Кохановського нині має право присуджувати докторські ступені в чотирнадцяти наукових дисциплінах і постдокторські ступені в чотирьох дисциплінах.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka