Dostępność Uczelni

Informacja o Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w tekście łatwym do czytania (ETR)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to polska szkoła wyższa. Jest w niej sześć wydziałów oraz  filia  w Sandomierzu.

W Uniwersytecie uczą się studenci, mają do wyboru pięćdziesiąt dwa kierunki z różnej tematyki, na niektórych z nich można studiować w języku angielskim.

Po ukończeniu studiów możesz uzyskać stopień magistra lub inżyniera, możesz również uczyć się dalej w Szkole Doktorskiej i po jej ukończeniu możesz uzyskać tytuł doktora.

Studenci w trakcie nauki mogą wyjeżdżać za granicę do innych uniwersytetów i tam studiować przez jakiś czas.

W Uniwersytecie pracownicy prowadzą badania naukowe z różnej tematyki, odbywają się konferencje, spotkania, wystawy, koncerty.

Jeśli chcesz skontaktować się z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach możesz:

  • napisać pismo i wysłać na adres:
    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce
  • możesz wysłać mail na adres: rektor@ujk.edu.pl lub bon@ujk.edu.pl
  • możesz zadzwonić sam lub z pomocą innej osoby na numery telefonu: +48 41 349 72 94 lub  +48 41 349 73 30 ( kancelaria)
  • możesz przyjść do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Centrum znajduje się w Domu Studenta „Odyseja” ul. Śląska 11a 25-328 Kielce

 

Zobacz także:

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka