Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o PRZYZNANIE ZAPOMOGI

 

  1. Wniosek o przyznanie zapomogi (załącznik nr 8);
  2. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 5)
  3. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25).
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 26);

 

 


 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka