Zapomoga - wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o PRZYZNANIE ZAPOMOGI

  1. Wniosek o przyznanie zapomogi (załącznik nr 8);
  2. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 2)
  3. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25).
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 26);

załącznik nr 8 wniosek o przyznanie zapomogi

załącznik nr 2 oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 25 oświadczenie o numerze konta bankowego

załącznik nr 26 oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka