Zapomoga - wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o PRZYZNANIE ZAPOMOGI

  1. Wniosek o przyznanie zapomogi (załącznik nr 5);
  2. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 6)
  3. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 32).
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 1);

 

 

załącznik nr 5                    wniosek o przyznanie zapomogi

załącznik nr 6                     oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 32                  oświadczenie o numerze konta bankowego

załącznik nr 1                     oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka