Zapomoga - ustalenia szczegółowe

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2022 roku do czerwca 2023 roku.

 

ZAPOMOGA

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

W roku akademickim 2022/2023 minimalna wysokość zapomogi 800 zł, maksymalna 1500 zł.

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   23 września 2022 roku.

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka