Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku.

 

ZAPOMOGA

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

W roku akademickim 2020/2021 minimalna wysokość zapomogi 500 zł, maksymalna 1000 zł.

 

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   14 września 2020 roku.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 


 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka