Kandydaci na Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w kadencji 2020-2024

dr hab. prof. UJK
Michał Arabski


Szanowni Państwo,

Chciałbym serdecznie podziękować za ogromne wsparcie oraz okazaną mi życzliwość, które odczytuję jako ogromny kredyt zaufania i motywację do dalszego działania na rzecz wspólnoty akademickiej.

Dziękuję wszystkim kandydatom za merytoryczną kampanię wyborczą prowadzoną w duchu wzajemnego szacunku i z poszanowanie reguł akademickiej demokracji.

Gratuluję Prof. Stanisławowi Głuszkowi wyboru na funkcję Rektora UJK i życzę mu pomyślności w kierowaniu naszym Uniwersytetem.

Z wyrazami szacunku
Michał Arabski

dr hab. inż. prof. UJK
Barbara Gawdzik


Jeszcze raz pragnę podziękować Senatorom, Pracownikom, Studentom i Doktorantom

dzięki, którym mam wielki zaszczyt ubiegać się o funkcję rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Szczególnie dziękuję tym senatorom i pracownikom, którzy udzielili mi poparcia explicite. To dzięki wam zdobyłam się na odwagę, aby ubiegać się o najwyższą godność w Naszym Uniwersytecie.
Stając do rywalizacji wyrażam wielki szacunek dla prof. Michała Arabskiego i prof. Stanisława Głuszka.
Bez względu na decyzję elektorów jestem dumna, że jako kobieta mogłam konkurować z tak wspaniałymi kontrkandydatami.
Jestem przekonana, że bez względu na wynik głosowania Uniwersytet Jana Kochanowskiego znajdzie się w godnych rękach, ponieważ

Łączy Nas Uniwersytet.

prof. dr hab.
Stanisław Głuszek

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Od kilku dekad jestem zaangażowany w rozwój naszej Alma Mater. Stąd, w obecnych niezwykle złożonych dla wszystkich warunkach, zdecydowałem się kandydować na funkcję Rektora Naszego Uniwersytetu. Przed nami trudny czas wielu istotnych rozstrzygnięć, z których najważniejszymi są parametryzacja i realnie jawiąca się obniżka wysokości subwencji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego potrzebuje odważnego Rektora, wizjonera i lidera, który potrafi podejmować trudne decyzje z poszanowaniem przekonań i oczekiwań innych.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka