Notice: Only variables should be passed by reference in /var/www/top/site/webujk/html-ssl/kandydat_dr_hab_prof_ujk_michal_arabski.php on line 65

Notice: Only variables should be passed by reference in /var/www/top/site/webujk/html-ssl/kandydat_dr_hab_prof_ujk_michal_arabski.php on line 65
UJK

dr hab. prof. UJK Michał Arabski

W 2002 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność biochemia i genetyka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz w 2004 roku studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W roku 2005 uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia, a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, specjalność biofizyka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

W roku 2016 objąłem funkcje zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Biologii oraz przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Od roku 2017 pełnię funkcję kierownika Zakładu Biologii Medycznej (obecnie) w Instytucie Biologii UJK.

Moja działalność naukowa związana jest z oceną właściwości biologicznych nowych związków chemicznych, nośników leków oraz białek rekombinowanych jako potencjalnych preparatów terapeutycznych.

    Obecnie realizuję dwa projekty badawcze finansowane przez NCN:
  • OPUS UMO-2017/27/B/NZ6/00199 "Gasdermin as a potential permeabilizing agent of outer cell membrane of Pseudomonas aeruginosa in order to enhanced bactericidal effect of recombinant phage endolysins, budżet 1 466 200 zł
  • OPUS 2016/21/B/NZ6/01157 "Elaboration and characteristics of biocomposites with anti-virulent and anti-bacterial properties against Pseudomonas aeruginosa", budżet 252 800 zł

Jestem współautorem ponad 50 publikacji naukowych (indeks Hirscha 14, sumaryczny IF 109.11, liczba cytowań 641), kilku patentów krajowych, międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz ekspertyz dla przemysłu. Uczestniczyłem w badaniach w ramach 10 projektów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodowe Centrum Nauki.

W okresie ostatnich trzech lat pełniłem funkcje ekspert NCN, NCBiR oraz MNiSW.

Informacje szczegółowe dotyczące mojej działalności naukowej dostępne są na stronie www uczelni https://www.ujk.edu.pl/strony/michal.arabski/.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka