Notice: Only variables should be passed by reference in /var/www/top/site/webujk/html-ssl/kandydat_prof_dr_hab_Stanislaw_Gluszek.php on line 65

Notice: Only variables should be passed by reference in /var/www/top/site/webujk/html-ssl/kandydat_prof_dr_hab_Stanislaw_Gluszek.php on line 65
UJK

Kielce, 21.05.2020 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Od kilku dekad jestem zaangażowany w rozwój naszej Alma Mater. Stąd, w obecnych niezwykle złożonych dla wszystkich warunkach, zdecydowałem się kandydować na funkcję Rektora Naszego Uniwersytetu. Przed nami trudny czas wielu istotnych rozstrzygnięć, z których najważniejszymi są parametryzacja i realnie jawiąca się obniżka wysokości subwencji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego potrzebuje odważnego Rektora, wizjonera i lidera, który potrafi podejmować trudne decyzje z poszanowaniem przekonań i oczekiwań innych.

Myślę, że moje doświadczenie zbudowane na bazie pracy kierowniczej i naukowej pozwoli mi przezwyciężyć, z korzyścią dla nas wszystkich te, jak i inne mogące pojawić się w okresie najbliższych kilku lat, zagrożenia. Sądzę, że moimi dotychczasowymi działaniami i postawą jako dziekan, a następnie prorektor ds. medycznych dowiodłem, że nie boję się wyzwań, potrafię budować Uniwersytet przyszłości i są mi bliskie sprawy każdego członka społeczności akademickiej, administracji i studentów. Jestem ich świadomy i wiem, jak im sprostać.

Moje działania zamierzam skoncentrować na dążeniu do doskonałości w trzech równie ważnych obszarach stanowiących istotę nowoczesnego uniwersytetu, a mianowicie: badawczym, dydaktyki i przedsiębiorczości. Doskonale wiem, że tych zamierzeń nie zrealizuję sam. Konieczne będzie zaangażowanie wszystkich pracowników. Potrzebuję zintegrowanego, wokół naszych wspólnych celów, środowiska uczelni. Dlatego siły naszej Uczelni upatruję we współdziałaniu, a hasło przewodnie nie tylko mojej aktywności wyborczej, ale i dalszego działania zamyka się w stwierdzeniu:

Uniwersytet mocny siłą wszystkich Wydziałów, a Wydziały mocne siłą zaangażowania wszystkich pracowników Uniwersytetu.

Jestem przekonany, że mogę liczyć na zaangażowanie Społeczności Akademickiej w działania na rzecz dobrostanu Uczelni, a w konsekwencji każdego z nas z osobna.

z poważaniem
prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka