Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2020 r.)

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

                                                                                                        

za znaczny stopień niepełnosprawności            - 450 zł   

za umiarkowany stopień niepełnosprawności   - 350 zł

za lekki stopień niepełnosprawności                 - 300 zł

 

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   14 września 2020 roku

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 


 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka