Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - ustalenia szczegółowe

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłacane są od października 2022 roku do czerwca 2023 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2022 r.)

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH           

za znaczny stopień niepełnosprawności            - 650 zł   

za umiarkowany stopień niepełnosprawności   - 600 zł

za lekki stopień niepełnosprawności                 - 550 zł

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   23 września 2023 roku

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka