Stypendium dla osób niepełnosprawnych - wykaz dokumentów

 

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 28);
  2. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 31)
  3. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 32).
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 1);

 

załącznik nr 28                 wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

załącznik nr 31                  oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 32                  oświadczenie o numerze konta bankowego

załącznik nr 1                     oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka