Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku (pierwsze stypendium rektora wypłacane jest w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad 2020 r.)

 

STYPENDIUM REKTORA

 

Stypendium rektora dla studentów:

liczba punktów

rodzaj stypendium

Kwota stypendium

10 i powyżej

I stopień

1 200,00 zł

4 – 9 pkt.

II stopień

1 100,00 zł

1 – 3 pkt.

III stopień

 1 000,00 zł

 

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1100 zł

 

Stypendium rektora dla doktorantów - 1100 zł

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   14 września 2020 roku

 

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

 


 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka