Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium REKTORA

 

  1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (załącznik nr 3);
  2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów (załącznik nr 3a);
  3. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 5);
  4. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25);
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 26);
  6. Zasady przeliczania ocen (załącznik nr 32).

 


 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka