Stypendium ministra

Doktorant winien przedstawić swoją kandydaturę wraz z dokumentami
potwierdzającymi wybitne osiągnięcia oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej urzędu
obsługującego danego ministra do dziekana właściwego wydziału. Za
pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej wniosek
zostanie przekazany rektorowi uczelni. Ostateczny termin złożenia dokumentów
upływa z dniem 03.09.2018 r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z dziekanatów do Działu
Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2018 r.Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla
doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Pobierz informacje - załącznik nr 1

 

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków doktorantów

Pobierz wskazówki - załącznik nr 2   Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra

Pobierz wzór - załącznik nr 3Pobierz wniosek (aktywny formularz)

Pobierz wniosek - załącznik nr 4Przekierowanie na stronę ministerstwa


Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla
doktorantów regulują przepisy:

*    art. 181, art. 184, art. 199 oraz art. 199c ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn.
zm.),
 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka