Rekrutacja na bezpłatne szkolenia

 

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia dla kadry akademickiej

                                                                                   

Informujemy, że ogłaszamy nabór składania zgłoszeń do udziału w szkoleniu Coaching i mentoring w pracy nauczyciela akademickiego – 24 godz., realizowanego w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Cel: nabycie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych oraz metod w zakresie tworzenia więzi między kadrą dydaktyczną a studentami.

 

Forma:

-  Szkolenia grupowe o charakterze warsztatowym,

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w formie od dnia 24 września 2021 r. do dnia 15 października 2021 r. w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Pierwszeństwo mają nauczyciele akademiccy, którzy dotychczas nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_19_2019.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia dla kadry akademickiej

                                                                                   

Informujemy, że ogłaszamy dodatkowy nabór składania zgłoszeń do udziału w szkoleniu Coaching i mentoring w pracy nauczyciela akademickiego – 24 godz., realizowanego w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Cel: nabycie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych oraz metod w zakresie tworzenia więzi między kadrą dydaktyczną a studentami.

 

Forma:

-  Szkolenia grupowe organizowane zdalnie o charakterze warsztatowym,

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 19 marca 2021 r., pod warunkiem iż dokument jest podpisany i przesłany w formie scanu (e-mail: paulina.koziel@ujk.edu.pl lub lucyna.dygas@ujk.edu.pl. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Pierwszeństwo mają nauczyciele akademiccy, którzy dotychczas nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_19_2019.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza pracowników na bezpłatne szkolenia, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry akademickiej organizowane w ramach projektu pt.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ:

- specjalistyczny j. angielski w obszarze Sztuki – 60 godz.;

- szkolenie design thinking w dydaktyce – 24 godz.;

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej do 03 marca 2021 r. na adres mailowy: lucyna.dygas@ujk.edu.pl

Pierwszeństwo w szkoleniach będą mieli nauczycieli akademiccy, którzy dotychczas nie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji nt. szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się na stronie internetowej:

http://www.ujk.edu.pl/wsparcie_dla_kadry_dydaktycznej.html

 


 

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu "Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami".

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców, administratorów i redaktorów stron www i treści cyfrowych w zakresie przygotowywania materiałów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na szczególne potrzeby. Na szkoleniu przedstawione będą zasady i wytyczne dotyczące treści internetowych w oparciu o: Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dn. 19 lipca 2019 r.

Szkolenie planowane jest w dniach: 17 listopada, 24 listopada i 1 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym.

W związku z sytuacją epidemiologiczną terminy mogą ulec zmianie.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1) na adres: agata.slomkiewicz@ujk.edu.pl.

Szkolenie organizowane w ramach Projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Formularz zgłoszeniowy

 


 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza dodatkową rekrutację na bezpłatne szkolenia dla NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, podnoszące kompetencje dydaktyczne organizowane w ramach projektu pt.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ

  • Coaching i mentoring w pracy nauczyciela akademickiego – 24 godz.,

 

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_19_2019.html
 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 23 września 2020 r. do 15 października 2020 roku w formie elektronicznej, pod warunkiem iż dokument jest podpisany i przesłany w formie scanu (e-mail: paulina.koziel@ujk.edu.pl lub agnieszka.rozwadowska@ujk.edu.pl ). Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

 


 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza NAUCZYCIELI AKADEMICKICH na bezpłatne szkolenia, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, podnoszące kompetencje dydaktyczne organizowane w ramach projektu pt.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ

  • Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3D – 24 godz.,
  • Statistica - Moduł Podstawowy – 16 godz.,
  • Statistica - Moduł Metody wizualizacji danych – 8 godz.,
  • Statistica - Moduł Analiza wariancji – 16 godz.,
  • Statistica - Moduł Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w Statistica – 16 godz.,
  • Coaching i mentoring w pracy wykładowcy akademickiego – 24 godz.,

·         Kurs języka angielskiego – techniczny j. angielski – 75 godz.

·         Kurs języka angielskiego- Business English – 75 godz.

·         Szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne w zakresie umiejętności informatycznych oraz dydaktycznych (E-learning)

 

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_19_2019.html
 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć do 30 kwietnia 2019 roku w godz. 9.30-11.00 w pokoju 201 Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (budynek A, ul. Świętokrzyska 21, Kielce). Przewiduje się możliwość wysłania zgłoszenia w formie elektronicznej, dostarczając formularz zgłoszeniowy w formie papierowej w terminie innym niż powyższe (e-mail: paulina.koziel@ujk.edu.pl lub agnieszka.rozwadowska@ujk.edu.pl ). Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

 

 


 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza dodatkową rekrutację na bezpłatne szkolenia dla NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, podnoszące kompetencje dydaktyczne organizowane w ramach projektu pt.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ

  • Statistica - Moduł Analiza wariancji – 16 godz.,
  • Statistica - Moduł Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w Statistica – 16 godz.,

 

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_19_2019.html
 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 12 do 13 listopada roku w godz. 9.30-11.00 w pokoju 16 w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5. Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 


 


 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka