OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu Świętokrzyskiego

Wsparcie dla kadry dydaktycznej

Cel: podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry w systemie szkolnictwa wyższego.

TEMATYKA SZKOLEŃ

-        Kurs języka angielskiego poziom C1 – ok. 90 h

-        Staż w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - Wydział Pielęgniarstwa
i Nauk o Zdrowiu – ok. 30 dni,

-        Staż w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - Collegium Medicum: Wydział Nauk o Zdrowiu – ok. 30 dni,

-        Staż w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – Wydział Rehabilitacji – ok. 30 dni.

-        Staż w University of Southampton w Wielkiej Brytanii – ok. 30 dni,

-        Staż w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie – ok. 30 dni,

Zdobyte kompetencje dydaktyczne zostaną wykorzystane podczas pracy ze studentami.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka