AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informujemy, że ogłaszamy dodatkowy nabór składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w szkoleniach  mających na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,  realizowane w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ

  1. Metody projektowe w dydaktyce akademickiej – 16 godz./gr.

Tematyka szkolenia: wprowadzenie do metodyki projektu, definicje i korzyści, pobudzenie kreatywności przy budowie projektu metodą Walta Disnaya i inne, tworzenie planu projektu wykres Gennta, matryca projektu, omówienie wniosków, projekt jako metoda Problem Based Learning.

  1. Komunikacja w dydaktyce – 16 godz./gr. 

Program szkolenia obejmować będzie tematy: kluczowe rozmowy (mini wykład-ćwiczenia), budowanie refleksyjności (warsztat), rodzaje informacji zwrotnej, rodzaje i modele skutecznej komunikacji, skuteczne modelowanie dawania informacji zwrotnej.

  1. Nowoczesne nauczanie języków obcych – 16 godz./gr. 

Program zawierać będzie: wykorzystanie materiałów (artefakty codzienności); storytelling i praca metaforą; wykorzystanie zasobów internetowych i technologii; budowanie i utrzymanie motywacji studenta poprzez elementy zabawy, narzędzia coachingowe w nauczaniu języka obcego.

  1. Szkolenie Akredytacja tutorska – 92 h/gr.

Program szkolenia obejmować będzie:

Moduł 1 granice tuoringu: przećwiczenie umiejętności stawiania granic w relacji tutor - student oraz rozpoznawania kiedy te granice są przekraczalne. Zagadnienia granic tutoringu jako metody, sprecyzowanie na jakich obszarach tutor może pracować.

Moduł II komunikacja w tutoringu - przećwiczenie modeli komunikacyjnych w tutoringu w tym zakres komunikacji bez przemocy, udzielenia motywacyjnej informacji zwrotnej oraz aktywnego i empatycznego słuchania. Kompetencje komunikacyjne umożliwiające skuteczne nawiązanie relacji ze studentami i motywowanie go do rozwoju.

Moduł III Narzędzia rozwojowe i praca projektowa, kodeks etyczny tutora, tożsamość tutora: wyposażyć tutorów w pomysły prowadzenia zajęć, zrozumienie podstawowych zasad etycznych w pracy tutora, ocena misji tutora w kontekście misji i tożsamości tutora.

Moduł IV indywidualne superwizje spotkania indywidualne poprzez które tutor zauważa własne potrzeby i potrzeby studenta, potrafi ocenić własną strategię tutorską. Spotkania indywidualne dają możliwość oceny indywidualnych projektów tutorskich potrzebnych do akredytacji (2 projekty tutorskie liczące minimum 8 tutoriali ze studentami).

  1. Dla kierunku Filologia germańska – Intensywny kurs nowoczesnych technik translatorskich – forma stacjonarna w siedzibie UJK lub on-line (5 osób):
  1. Szkolenie tłumaczenia ustne – 30 godz. – program obejmuje techniki sporządzania notatek, tworzenie glosariuszy, typy tłumaczeń: a vista, konsekutywne, kabinowe/konferencyjne – 3 osoby
  2.  Szkolenie tłumaczenie pisemne – 30 godz. – program obejmuje tłumaczenia ogólne i specjalistyczne, zarządzanie terminologią, wsparcie komputerowe, tworzenie glosariuszy – 2 osoby,
  3. Dydaktyka translacji – 30 godz. (5 osób - uczestnicy szkoleń 1) i 2)

 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w formie papierowej od dnia 20 września 2021 r. do dnia 15 października 2021 r. w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.  

 

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie  internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_19_2019.html

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy            

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka